Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Αύξηση 53,8% στα EBITDA 9μήνου

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τον Όμιλο στο 9μηνο ανήλθε σε 19,143 εκ. ευρώ έναντι 12,909 εκ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 48,2%.

AS Company: Αύξηση 53,8% στα EBITDA 9μήνου

Η AS Company σε συνέχεια σχετικής επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 09.11.2022, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το Γ’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2022 και τις εν γένει εξελίξεις στην δραστηριότητα της.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τον Όμιλο στο 9μηνο ανήλθε σε 19,143 εκ. ευρώ έναντι 12,909 εκ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 48,2% ενώ το EBIDTA αυξήθηκε κατά 53,8% και διαμορφώθηκε στα 3,844 εκ. ευρώ.

Το Γ’ τρίμηνο του 2022 οι ενοποιημένες πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 29,6% έναντι του περσινού τριμήνου (σε απόλυτα μεγέθη +1,619 εκ. ευρώ ) και το EBIDTA 11,4% (σε απόλυτα μεγέθη 0,171 εκ. ευρώ).

Το μικτό κέρδος των ενοποιημένων πωλήσεων το εννεάμηνο του 2022 έναντι του αντίστοιχου της περσινής περιόδου είναι μειωμένο κατά -4,9% που αποδίδεται κυρίως στην αρνητική επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD, δεδομένου ότι η Εταιρία πραγματοποιεί πολύ σημαντικό μέρος των εισαγωγών της από την Κίνα, οι οποίες τιμολογούνται σε δολάριο ΗΠΑ (USD).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,186 εκ. ευρώ έναντι 2,671 εκ ευρώ της αντίστοιχης περιόδου, σημειώνοντας μείωση 18,1%, η οποία οφείλεται στη επίδραση της αρνητικής αποτίμησης των χρεογράφων που κατείχε ο Όμιλος κατά την 30.9.2022.

Ο τραπεζικός δανεισμός στο τέλος του εννεάμηνου 2022 για τον Όμιλο και την Εταιρία, διαμορφώθηκε στα 2,0 εκ. ευρώ. Η μείωση των διαθεσίμων και επενδύσεων οφείλεται στην αύξηση των αγορών εμπορευμάτων προκειμένου η Εταιρία να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία έχουν μικρή επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου στη παρούσα φάση, όμως η Διοίκηση διατηρεί επιφυλάξεις για τίς αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις που θα προκληθούν από ενδεχόμενη επιδείνωση τους.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν διαφαίνεται μέχρι τη λήξη της τρέχουσας χρήσης οποιαδήποτε αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα, τόσο της Εταιρίας όσο και των λοιπών οντοτήτων που ανήκουν στον Όμιλο. Η Εταιρία διαθέτει ισχυρή ρευστότητα, διαθέσιμα τραπεζικά όρια χρηματοδότησης, ενώ κίνδυνος επισφάλειας δεν υφίσταται μέχρι σήμερα.

Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει ολοκληρώσει περίπου το 65% των συναλλαγών που αφορούν στην απόκτηση γειτνιαζόντων εκτάσεων γης συνολικού εμβαδού 50.000 τ.μ. έως 60.000 τ.μ. στην περιοχή της Ελούντας Λασιθίου Κρήτης, στο πλαίσιο της νέας δραστηριότητάς της στο τομέα ανάπτυξης πολυτελών τουριστικών καταλυμάτων και προχωρά με ταχείς ρυθμούς στην ολοκλήρωση και των υπόλοιπων σχετικών δικαιοπραξιών

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v