Μπαίνει στη διεκδίκηση της Αττικής Οδού η Intrakat

Η εταιρία συμμετέχει με 30% στην κοινοπραξία με επικεφαλής την πορτογαλική ΒRISA, ανακοίνωσε ο CEO Αλ. Εξάρχου. Πράσινο φως από τους μετόχους στην ΑΜΚ των 100 εκατ. ευρώ.

Μπαίνει στη διεκδίκηση της Αττικής Οδού η Intrakat

Τη συμμετοχή της με ποσοστό 30% σε κοινοπρακτικό σχήμα μαζί με την πορτογαλική BRISA για τη διεκδίκηση της Αττικής Οδού ανακοίνωσε σήμερα στο περιθώριο της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρίας Intrakat, ο διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου (φωτό). 

Υπενθυμίζεται ότι το σχήμα με επικεφαλής την BRISA είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και είχε προκριθεί στη β' φάση του διαγωνισμού που τρέχει το ΤΑΙΠΕΔ για τη νέα παραχώρηση της Αττικής Οδού.

Η έκτακτη γενική συνέλευση της κατασκευαστικής άναψε το «πράσινο φως» για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 100 εκατ. ευρώ.  

Ειδικότερα, οι μέτοχοι της εταιρίας ενέκριναν ομόφωνα (76,56% απαρτία) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €25.641.025,80 με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι και του ποσού των ευρώ €100.000.000,62 (στο οποίο περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό), και την έκδοση μέχρι και 85.470.086 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία € 0,30 εκάστη, με τιμή διάθεσης στο €1,17 και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.

Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,13878275664266 Νέες Μετοχές για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή της Εταιρίας. Οι Νέες Μετοχές να διατεθούν στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσίευσης από την Εταιρεία ενημερωτικού δελτίου.

Η ανακοίνωση της εταιρίας 

Σε Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά το ποσό των 100 εκατ. ευρώ προχωρά η Intrakat, έπειτα από την απόφαση που έλαβε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα της εταιρείας στην Παιανία. Η ΑΜΚ θα γίνει με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης αποκλειστικά υπέρ των παλαιών μετόχων.

Αναλυτικότερα, υπερψηφίστηκε η πρόταση του Δ.Σ. του Ομίλου Intrakat για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση 85.470.086 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €0,30 ανά μετοχή και τιμή διάθεσης €1,17. Η σχέση ανταλλαγής που ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι 1,13878275664266 νέες μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της εταιρείας. Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα ολοκληρωθεί μετά τη σχετική έγκριση των αρμόδιων αρχών, έχουν δηλώσει την απόφασή τους να συμμετέχουν οι κύριοι μέτοχοι της Intrakat, «Winex Investments Limited», που σήμερα κατέχει ποσοστό 31,704%, «Castelano Properties Limited» που σήμερα κατέχει ποσοστό 15,746%, «Blue Silk LTD» που σήμερα κατέχει ποσοστό 13,636%, και «ΙΝΤΡΑΚΟΜ A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που σήμερα κατέχει ποσοστό 5,09%, εξασκώντας πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν.

Η μεγαλύτερη σήμερα μέτοχος της Intrakat, Winex Investments Limited, έχει επίσης εκφράσει τη βούλησή της να ασκήσει το δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση επιπλέον νέων μετοχών της εταιρείας που τυχόν παραμείνουν αδιάθετες, επενδύοντας τουλάχιστον το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ.

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Intrakat, Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε «ιστορική» την απόφαση της ΕΓΣ και ανέφερε: «Ευχαριστώ προσωπικά όλους τους μετόχους για την ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα διοίκηση και το στρατηγικό πλάνο του Ομίλου Intrakat. Με την υπερψήφιση της ΑΜΚ οι μέτοχοί μας αποδεικνύουν, ακόμα μία φορά, την στήριξή τους στο όραμα της εταιρείας και τη δέσμευσή τους στην υλοποίηση της αναπτυξιακής μας προοπτικής. Η σημερινή μέρα είναι ιστορική, με την ΑΜΚ προχωράμε σε μια νέα φάση ανάπτυξης για την Ιntrakat. Μας δίνεται η δυνατότητα να αξιολογήσουμε επενδυτικές ευκαιρίες στους τομείς δραστηριοποίησής μας ώστε να ενισχύσουμε τη δυναμική και τις προοπτικές μας και να διασφαλίσουμε την επιτυχία του επιχειρηματικού μας σχεδιασμού».

Επίσης, κατά την διάρκεια της Γ.Σ. ανακοινώθηκε ότι η Intrakat θα διεκδικήσει τη νέα παραχώρηση της Αττικής Οδού συμμετέχοντας με ποσοστό 30% στην ένωση εταιρειών BRISA – AUTO ESTRADAS de PORTUGAL S.A. και RUBICONE BIDCO S.A., που έχει ήδη προεπιλεγεί για τη Β` φάση του διαγωνισμού που πραγματοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ.

Τα κεφάλαια από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα δώσουν ώθηση στο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου, ενισχύοντας περαιτέρω την αναπτυξιακή του προοπτική στους στρατηγικούς πυλώνες των Κατασκευών – Υποδομών, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Real Estate, σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η διοίκηση της Intrakat σχεδιάζει να αξιοποιήσει 50 εκατ. ευρώ για την ενδυνάμωση του υφιστάμενου κεφαλαίου κίνησης και 50 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για ανάπτυξη μέσω εξαγορών.

Σημειώνεται ότι το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του ομίλου, καταγράφει ιστορικό υψηλό και ανέρχεται σε 1,3 δισ. ευρώ.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v