Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ENEL: Παίρνει 151 εκατ. από την ελληνική θυγατρική της

Επιστροφή κεφαλαίου, ύψους 151 εκατ. ευρώ, αποφάσισε η ENEL Green Power Hellas. Πληροφορίες ότι μετά την επιστροφή δρομολογείται πώληση του 50%, με τον ιταλικό όμιλο να διατηρεί το υπόλοιπο.

ENEL: Παίρνει 151 εκατ. από την ελληνική θυγατρική της

Το ποσό των 151 εκατ. ευρώ εισπράττει άμεσα από την ελληνική θυγατρική του ο ιταλικός όμιλος ENEL, ενώ την ίδια στιγμή επανέρχονται οι πληροφορίες περί ενεργοποίησης διαδικασίας πώλησης ποσοστού της ENEL Green Power Hellas.

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ENEL Green Power Hellas αποφάσισε στις 17 Νοεμβρίου τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 151 εκατ. ευρώ, με ακύρωση 15.100.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ έκαστη και επιστροφή του παραπάνω ποσού στη μέτοχό της.

Η ίδια γενική συνέλευση αποφάσισε πριν τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου την αύξησή του κατά 32 εκατ. ευρώ με κεφαλαιοποίηση υπέρ το άρτιο ποσών και έκδοση 3.200.000 νέων κοινών μετοχών.

Κατά την πρόσφατη παρουσίαση του στρατηγικού πλάνου 2023-25 του ιταλικού ομίλου η δραστηριότητα της ENEL σε Ελλάδα και Αυστραλία κατατάχθηκε σε «Stewardship Model». Δηλαδή, η ENEL αναζητά στρατηγικό εταίρο για τις μελλοντικές επενδύσεις στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιστροφή κεφαλαίου αποτελούσε το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αναζήτησης στρατηγικού εταίρου για την εν Ελλάδι δραστηριότητα της ENEL. Όπως έγραψε το Euro2day.gr, η BNP έχει αναλάβει να τρέξει διαδικασία με άνοιγμα VDR για ενδιαφερόμενους (συν)επενδυτές. Ο διαγωνισμός έχει ξεκινήσει και αναμένεται υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών για το 50% της ENEL Green Power Hellas.

Η ENEL Green Power Hellas διαθέτει στην Ελλάδα ΑΠΕ με εγκατεστημένη ισχύ 481 MW. Εξ αυτών ισχύς 368 MW προέρχεται από αιολικά πάρκα, 94,2 MW από φωτοβολταικούς σταθμούς και 19,3 MW από υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Αρκετά από τα αιολικά της είναι παλαιά και απολαμβάνουν υψηλές «ταρίφες».

Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε, πέρσι, σε 71,45 εκατ. ευρώ και το μικτό κέρδος σε 43,3 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία εμφάνιζε στο τέλος του 2021 ενδοομιλικό δανεισμό 314,4 εκατ. ευρώ από την ENEL Finance International, ο οποίος λήγει στο τέλος της φετινής χρονιάς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v