Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανοδικά κινήθηκαν στο 9μηνο τα έσοδα και τα κέρδη της Ακρίτας

Η εταιρεία, όμως, το τρίτο τρίμηνο αντιμετώπισε σημαντικά αυξημένο ενεργειακό κόστος, ενώ προχώρησε σε συντήρηση δυο εβδομάδων στις παραγωγικές εγκαταστάσεις.

Ανοδικά κινήθηκαν στο 9μηνο τα έσοδα και τα κέρδη της Ακρίτας

Ο κύκλος εργασιών Γ’ Τριμήνου του 2022, της Ακρίτας, εμφανίζει μικρή αύξηση 3,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το προηγούμενο έτος, ανερχόμενος σε €9,77 εκατ., γεγονός που συνδέεται με αύξηση της ανά μονάδα τιμής πώλησης, σημειώνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί, ότι κρίσιμες παράμετροι στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του τριμήνου αυτού αποτελούν τόσο η συντήρηση που πραγματοποιήθηκε για 2 εβδομάδες τον Σεπτέμβριο στις μονάδες παραγωγής της Εταιρίας, διατηρώντας την παραγωγικότητα αλλά και τη δυνατότητα κάλυψης παραγγελιών σε χαμηλότερα επίπεδα, όσο και το εξαιρετικά μεγάλο κόστος ενέργειας το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου.

Σωρευτικά στο σύνολο του εννεαμήνου, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 21,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, διαμορφούμενος σε €31,92 εκατ. 

Στην ίδια κατεύθυνση, οι δείκτες λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA και EBIT κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2022 κινήθηκαν μειούμενοι σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021,γεγονός που αποδίδεται στην μειωμένη  παραγωγικότητα του Σεπτεμβρίου λόγω της συντήρησης των παραγωγικών μονάδων, αλλά και στην εξαιρετικά μεγάλη και πρωτοφανή επιβάρυνση της λειτουργίας της Εταιρίας το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου από το υψηλότατο κόστος ενέργειας.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, το EBITDA αυξήθηκε κατά 12,6% και το ΕΒΙΤ κατά 38,5% έναντι της περσινής περσινής περιόδου, καθώς η βελτιωμένη παραγωγικότητα σε συνδυασμό με το αποδοτικό μείγμα πωλήσεων και τη σωστή διαχείριση του κόστους των α’ υλών, συμβάλλουν στη βελτίωση της κερδοφορίας παρά τον ισχυρό αντίκτυπο του ενεργειακού κόστους και των γενικότερων αυξήσεων των α’ υλών. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά τη δανειακή θέση και την κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρίας, δεν παρουσιάστηκε κάποια αξιόλογη μεταβολή κατά το Γ’ τρίμηνο της χρήσης του 2022

Οι συνθήκες που διαμορφώνονται δημιουργούν ένα περιβάλλον μεγάλης αστάθειας. Τόσο η επίδραση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, όσο και οι συνεχείς αυξήσεις των επιτοκίων των Κεντρικών Τραπεζών, προμηνύουν υφεσιακές πιέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που αναπόφευκτα θα επηρεάσουν και την Ελληνική οικονομία. Παρά τη σταθεροποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και τον περιορισμένο πια αντίκτυπο της πανδημίας, η συνέχιση του πολέμου δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα. Η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και λειτουργεί με εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των προκλήσεων του σημερινού περιβάλλοντος.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v