Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λάμψα: Κάλυψη ομολογιακού 75 εκατ. ευρώ από τρεις τράπεζες

Το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εκδότρια αποκλειστικά και εξ ολoκλήρου με σκοπό την αναχρηματοδότηση του Υφιστάμενου Ομολογιακού Δανείου.

Λάμψα: Κάλυψη ομολογιακού 75 εκατ. ευρώ από τρεις τράπεζες

Η Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή Σύμβασης Κάλυψης Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου διάρκειας δώδεκα ετών και έξι μηνών και ποσού € 75.100.470, δυνάμει της οποίας οι «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», «ALPHA BANK A.E.» και «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» συμφώνησαν να καλύψουν, αναλάβουν και αγοράσουν τους τίτλους ομολογιών, που η Εταιρεία θα εκδώσει και θα παραδώσει σε αυτές.

Ως συμβατικό επιτόκιο του ομολογιακού δανείου συμφωνήθηκε το άθροισμα του επιτοκίου EURIBOR εξαμήνου πλέον περιθωρίου.

Το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εκδότρια αποκλειστικά και εξ ολoκλήρου με σκοπό την αναχρηματοδότηση του Υφιστάμενου Ομολογιακού Δανείου. Οι όροι του ως άνω δανείου κρίνονται ιδιαίτερα ευνοϊκοί από πλευράς αποδόσεως, μειώνοντας σημαντικά το επιτόκιο χορήγησης σε σχέση με το υφιστάμενο δάνειο και κατ' επέκταση και το χρηματοοικονομικό κόστος της επιχείρησης, και αντανακλούν την εμπιστοσύνη που δημιουργούν τα υγιή μεγέθη της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v