Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ανάρτηση οριστικών πινάκων

Οι επιλεγένες θα κληθούν άμεσα από την Εταιρεία να αποδεχθούν τη θέση τους και να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης.

ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ανάρτηση οριστικών πινάκων

Ο ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 1/2022, για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας:

  • Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ
  • Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων καθώς και ο επικαιροποιημένος πίνακας απορριπτέων της ειδικότητας απασχόλησης Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ.

Οι επιλεγένες θα κληθούν άμεσα από την Εταιρεία να αποδεχθούν τη θέση τους και να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης.

Για τις λοιπές Ειδικότητες Απασχόλησης της Προκήρυξης θα εκδοθούν επόμενες ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v