Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Doppler

Tην εταιρεία συνεχίζει να εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Σταυρόπουλος Σταύρος.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Doppler

Η εταιρεία με την επωνυμία ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει ότι την 29 Ιουνίου 2023 και ώρα 14.00 συνήλθε σε αυτόκλητη συνεδρίαση το εκλεγέν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ μετόχων αυτής της 29/06/2023, πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο αυτής με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

2. Εκπροσώπηση της εταιρίας και παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Επί του 1ου θέματος της ημερησίας διάταξης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Σταυρόπουλος Σταύρος – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Βαγγελάτος – Αντιπρόεδρος

Ανθούλα Σταυροπούλου - μέλος

Λεωνίδας Μαραγκός - μέλος

Ιωάννης Παπαδόπουλος – μέλος

Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διάταξης , αποφασίστηκε όπως την εταιρεία συνεχίζει να εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Σταυρόπουλος Σταύρος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v