Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CNL Capital: Εξέδωσε ομολογιακό δάνειο 500.000 ευρώ

Το ομολογιακό έχει ως σκοπό την ενίσχυση της επενδυτικής στρατηγικής της εταιρείας.

CNL Capital: Εξέδωσε ομολογιακό δάνειο 500.000 ευρώ

Η CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 10/07/2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη, στις 12/07/2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και Ν.3156/2003, όπως ισχύουν στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως Ευρώ Πεντακοσίων Χιλιάδων (€500.000,00), συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους (365 ημέρες), το οποίο καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Το ανωτέρω ομολογιακό δάνειο, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, έχει ως σκοπό την ενίσχυση της επενδυτικής στρατηγικής της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της και το καταστατικό της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v