Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Prodea Investments: Τέταρτη περίοδος εκτοκισμού πράσινου ομολόγου

Από την Τρίτη 18 Ιουλίου (ex-coupon date) οι ομολογίες της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του τέταρτου τοκομεριδίου.

Prodea Investments: Τέταρτη περίοδος εκτοκισμού πράσινου ομολόγου

Η Prodea Investments ανακοινώνει ότι σύμφωνα με του όρους του από 20/07/2021 «πράσινου» κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής «Πράσινο ΚΟΔ») ποσού €300 εκατ. ευρώ, η ημερομηνία προσδιορισμού (record date) των δικαιούχων τόκου του Πράσινου ΚΟΔ για την τέταρτη περίοδο εκτοκισμού, ήτοι από 20.01.2023 έως 20.07.2023, είναι η Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023.

Από την Τρίτη 18 Ιουλίου 2023 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του τέταρτου τοκομεριδίου.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την τέταρτη Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 3.469.166,67 ευρώ, ήτοι ποσό 11,5638888889 ευρώ ανά ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,30% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 300.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους Ομολογιούχους (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v