Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Lavipharm: Εκτίναξη EBITDA προϋποθέτει το Stock Option Plan

Υψηλές επιδόσεις θα πρέπει να πετύχει η εταιρεία προκειμένου να επωφεληθούν τα στελέχη της από το πρόγραμμα stock options. Τι αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο.

Lavipharm: Εκτίναξη EBITDA προϋποθέτει το Stock Option Plan

Σχεδόν τετραπλασιασμό στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή επίδοση της Lavipharm απαιτεί το πρόγραμμα διάθεσης νέων μετοχών της εταιρείας, προκειμένου 18 διευθυντικά στελέχη της εισηγμένης μέσα στην επόμενη τετραετία να μπορούν να αγοράσουν έως 7.218.345 νέες μετοχές προς 0,34 ευρώ ανά τίτλο.

Ειδικότερα, ως στόχοι του stock option plan της εταιρείας έχουν τεθεί η επίτευξη EBITDA 16 εκατ. ευρώ το 2025 και 20 εκατ. ευρώ το 2026, όταν η αντίστοιχη περυσινή επίδοση ήταν μόλις 5,54 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, απαιτείται κατά την τετραετία 2023-2026 αύξηση κατά 263% στα λειτουργικά κέρδη του ομίλου, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και για την «κάτω γραμμή» της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως.

Στην περίπτωση που επιτευχθούν οι προαναφερθέντες φιλόδοξοι στόχοι, τότε 18 στελέχη θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν έως 7.218.645 νέες μετοχές (το 4,3% του συνόλου της εταιρείας) πληρώνοντας 0,34 ευρώ ανά τίτλο, δηλαδή όσα κατέβαλαν οι μέτοχοι που συμμετείχαν στη φετινή ΑΜΚ.

Έτσι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:

  • Η ενεργοποίηση του Προγράμματος συνδέεται με την απόδοση της εισηγμένης, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια όπως το EBITDA, και συγκεκριμένα με τους εξής στόχους: α) 2025: 16 εκατ. και β) 2026: 20 εκατ. ευρώ. Το ελάχιστο ποσοστό επίτευξης στόχου για την ενεργοποίηση του Προγράμματος είναι 90% με γραμμική απόδοση έως το 100%. Εάν δεν επιτευχθεί ο στόχος του 2025, δεν χορηγούνται τα Δικαιώματα του 2025, αλλά αθροίζονται στα προς χορήγηση δικαιώματα που αφορούν το έτος 2026, και εφόσον επιτευχθεί ο στόχος του 2026 σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 90%, τότε χορηγούνται κατ’ αναλογία της επίτευξης του στόχου. Τα υπόλοιπα Δικαιώματα προς διάθεση εντός του 2027 ακολουθούν την ίδια γραμμική χορήγηση με το 2026. Εάν όμως δεν επιτευχθεί ο στόχος του 2026, τότε το Πρόγραμμα παύει να ισχύει.
  • Μετά τη συμπλήρωση της περιόδου ωρίμανσης του Προγράμματος, οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα Δικαιώματά τους συνολικά ή τμηματικά ως εξής: 1) στις 30.04.2026 ωριμάζει ποσοστό 25% των χορηγούμενων Δικαιωμάτων, 2) στις 30.04.2027 ωριμάζει ποσοστό 45% των χορηγούμενων Δικαιωμάτων, 3) στις 30.04.2028 ωριμάζει ποσοστό 30% των χορηγούμενων Δικαιωμάτων, ενώ το δικαίωμα εξάσκησης των Δικαιωμάτων θα δίνεται για ένα ακόμα έτος, δηλαδή μέχρι 15.10.2029.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v