Γιατί... βρέχει κέρδη στην Εθνική Τράπεζα

Πως ο ισολογισμός μεγεθύνει τα οφέλη από την άνοδο επιτοκίων. Υπερδιπλασιασμός NII σε ετήσια βάση. Το «όπλο» της πλεονάζουσας ρευστότητας και η ενεργητική αξιοποίηση. «Στόλαρε» η πιστωτική επέκταση.

Γιατί... βρέχει κέρδη στην Εθνική Τράπεζα

Το πρώτο εξάμηνο της περσινής χρονιάς η Εθνική είχε καθαρά έσοδα από τόκους 600 εκατ. ευρώ. Φέτος, στο αντίστοιχο διάστημα, εκτινάχθηκαν σε 1,05 δισ. ευρώ.

Μικρό μέρος της παραπάνω εκτίναξης (+75%) οφείλεται στην αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς στο φετινό πρώτο εξάμηνο η πίτα μειώθηκε οριακά. Το συντριπτικό μέρος της προήλθε από τον ανοδικό κύκλο επιτοκίων και τον ιδανικό, για την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, ισολογισμό της Εθνικής.

Με πλεονάζουσα ρευστότητα 7 δισ. ευρώ, ποσοστό προθεσμιακών στο σύνολο των καταθέσεων μόλις 20%, NPE ratio 5,4% (5,3% Ελλάδα) και κόστος πιστωτικού κινδύνου 66 μ.β (Β΄ τρίμηνο), η Εθνική διαθέτει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ανοδικό κύκλο επιτοκίων. Αποπλήρωσε το σύνολο σχεδόν των TLTROs (σ.σ. διαθέτει μόλις 1,9 δισ. ευρώ στις 30/6), έχει «φθηνές» καταθέσεις, ενώ η πλεονάζουσα ρευστότητα ενισχύει, τόσο το σκέλος των εσόδων, όσο και τη δυνατότητα να ακολουθήσει επιθετική εμπορική πολιτική.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά του ισολογισμού της οδήγησαν σε εντυπωσιακές επιδόσεις. Τα καθαρά έσοδα από τόκους στο δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν σε 554 εκατ. ευρώ. Στο Β΄ τρίμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε 242 εκατ. ευρώ. Μέσα σε ένα χρόνο υπερδιπλασιάστηκαν, ενώ σε τριμηνιαία βάση αυξήθηκαν κατά 11%. Πρόκειται για εντυπωσιακές επιδόσεις, που υποβοηθήθηκαν από στρατηγικές αποφάσεις.

Πέρσι η Εθνική μείωσε, κατά το διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος, το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο, κόντρα στη διεθνή και εγχώρια τάση. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2022 το ύψος των χρεογράφων της ανερχόταν σε μόλις 13,4 δισ. ευρώ. Φέτος, προχώρησε σε εντυπωσιακές αγορές, αξιοποιώντας το περιβάλλον υψηλότερων αποδόσεων, που προκάλεσε η συνεχιζόμενη άνοδος επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου αύξησε, κατά 688 εκατ. ευρώ, τις επενδυτικές θέσεις σε χρεόγραφα, ενώ συνολικά στο εξάμηνο Ιανουαρίου- Ιουνίου το χαρτοφυλάκιο «αβγάτισε» κατά 2,25 δισ. ευρώ φθάνοντας σε 15,83 δισ. ευρώ. Πλέον, διαθέτει αξιόλογη θέση σε εγγυημένα δανειακά ομόλογα (CLOs). Η παραπάνω αναδιάρθρωση είχε έμπρακτα αποτελέσματα καθώς στο Β΄ τρίμηνο τα έσοδα από τόκους του επενδυτικού χαρτοφυλακίου αυξήθηκαν κατά 12% σε τριμηνιαία βάση, ενισχύοντας τα καθαρά έσοδα από τόκους.

Οι «φθηνές» καταθέσεις αυξάνουν το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο

Το χαμηλό beta καταθέσεων, το παραδοσιακά μικρό ποσοστό προθεσμιακών (20% του μείγματος καταθέσεων στις 30/6) και η εξόφληση της χρηματοδότησης από TLTRO III συνετέλεσαν στη διεύρυνση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου (2,97% στο Β΄ τρίμηνο από 2,60% στο πρώτο), παρά την αύξηση του κόστους καταθέσεων σε τριμηνιαία βάση ( 134 μ.β. από 90 μ.β.).

Η διοίκηση της τράπεζας αναμένει περαιτέρω διεύρυνση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου κατά το τρέχον και το επόμενο τρίμηνο, κάτι που σημαίνει ότι θα ξεπεράσει το 3%. Αν επαληθευτεί η παραπάνω εκτίμηση η χθεσινή αναθεώρηση στόχων κερδοφορίας και απόδοσης κεφαλαίων θα ξεπερασθεί, σύμφωνα με αναλυτές, ήδη από τα αποτελέσματα του τρέχοντος τρίτου τριμήνου.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων (core PPI) ανήλθαν σε 448 εκατ. ευρώ στο Β΄ τρίμηνο σημειώνοντας άνοδο κατά 17%. Στο εξάμηνο εκτοξεύτηκαν σε 831 εκατ. ευρώ, επίδοση υψηλότερη κατά 2,2 φορές, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ο ρυθμός δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου κτύπησε νέο ρεκόρ (400 μ.β.), ενώ η επίδοση της τράπεζας στο stress test δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες ότι μετά το SREP ο επόπτης θα μειώσει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙ και θα ανεβάσει κατά μια βαθμίδα την τράπεζα στην κλίμακα κινδύνου (Τράπεζες: Το stress test ανοίγει το δρόμο για μερίσματα), κλειδώνοντας την προοπτική διανομής μερίσματος το 2024 από τα κέρδη της φετινής χρήσης.

«Στόλαρε» η πιστωτική επέκταση

Τέλος, η πλεονάζουσα ρευστότητα δεν οδήγησε στην υιοθέτηση επιθετικής πολιτικής στις χορηγήσεις καθώς προτεραιότητα παραμένει η ανάληψη λελογισμένου κινδύνου. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν στις 30 Ιουνίου οριακά σε επίπεδο ομίλου (29 δισ. ευρώ από 29,18 δισ. στις 31/12/2022) ενώ στην Ελλάδα ανήλθαν σε 27,4 δισ. ευρώ μειωμένα κατά 300 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2022. Η διοίκηση αναμένει ισχυρή πιστωτική επέκταση στο Β εξάμηνο.

Η τράπεζα αποκλιμάκωσε τα περιθώρια δανεισμού με τα οποία χρεώνει τους πελάτες της στην Ελλάδα, αλλά με ρυθμό αντίστοιχο του συστήματος. Το συνολικό spread μειώθηκε σε 260 μ.β. από 275 μ.β. στο τέταρτο τρίμηνο του 2022. Η μεγαλύτερη αποκλιμάκωση επήλθε στα περιθώρια καταναλωτικών ( 6,5% από 7,15%) και μικρών επιχειρήσεων (4,84% από 5,18%) ενώ στα υπόλοιπα μεγάλων επιχειρήσεων και στεγαστικών το μέσο περιθώριο συμπιέζεται με αισθητά χαμηλότερο ρυθμό ( 1,83% για στεγαστικά, 2,37% για μεγάλες επιχειρήσεις).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v