Ανανακοίνωσε η Prodea τη συμφωνία με Εθνική, επιβεβαίωση Euro2day.gr

Την πώληση ακινήτων στην Εθνική Τράπεζα έναντι τιμήματος 237,25 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας ανακοίνωσε η εισηγμένη. Οι πρώτες κινήσεις.

Ανανακοίνωσε η Prodea τη συμφωνία με Εθνική, επιβεβαίωση Euro2day.gr

Το deal με την Εθνική για επαναγορά από την τράπεζα ακινήτων που μισθώνει επιβεβαίωσε η Prodea Investments στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου, σε συνέχεια σχετικού ρεπορτάζ του Euro2day.gr.

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Prodea, «συνεχίζει να υλοποιεί με συνέπεια την τρέχουσα επενδυτική της στρατηγική μέσω της ενίσχυσης της σύνθεσης του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου με περισσότερα αειφόρα ακίνητα και μέσω της αποεπένδυσης από μικρότερα ακίνητα με χρήση κυρίως τραπεζικού καταστήματος και μεγάλη γεωγραφική διασπορά. Κύριοι στόχοι της στρατηγικής αυτής είναι η βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και η καλύτερη προβλεψιμότητα των εσόδων της σε βάθος χρόνου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία υπέγραψε με την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΤΕ), Μνημόνιο Συμφωνίας-Ιδιωτικό Συμφωνητικό αναφορικά με τα ακίνητα που σήμερα εκμισθώνει η Εταιρεία στην ΕΤΕ που περιλαμβάνει δύο σκέλη, αφενός μεν την πώληση ακινήτων στην ΕΤΕ, έναντι συνολικού τιμήματος €237,25 εκατ. που αντιστοιχεί στην αγοραία αξία αυτών των ακινήτων σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ανεξάρτητων εκτιμητών, αφετέρου δε την τροποποίηση κάποιων όρων της, μεταξύ των μερών, μίσθωσης για τα εναπομένοντα ακίνητα, τα οποία δεν θα πωληθούν και θα παραμείνουν μισθωμένα στην ΕΤΕ. Ήδη έλαβε χώρα η πρώτη από τις πωλήσεις, η οποία αφορά ακίνητο αξίας €83.25εκ. Η υλοποίηση της λοιπής συμφωνίας αναμένεται να λάβει χώρα έως την 31.10.2023.

Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει σημαντικό μέρος των προσόδων από την πώληση για τη μείωση του δανεισμού της ενώ το υπόλοιπο θα διατεθεί για την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος. 

Σημειώνεται ότι η Prodea ανακοίνωσε σήμερα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, με αύξηση τζίρου 14,3% και αυξημένα καθαρά κέρδη, στα 17,7 εκατ. ευρώ . 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v