Ξεκίνησε η αναδιάρθρωση για το Ερρίκος Ντυνάν

Η αναθεώρηση συμφωνιών με ασφαλιστικές ενίσχυσε τον τζίρο. Συγκρατήθηκε το κόστος λειτουργίας και μειώθηκαν αισθητά οι τόκοι, λόγω κεφαλαιοποίησης απαιτήσεων της Πειραιώς.

Ξεκίνησε η αναδιάρθρωση για το Ερρίκος Ντυνάν

Τους πρώτους καρπούς του προγράμματος αναδιάρθρωσης έδρεψε, κατά την περασμένη χρονιά, το Ερρίκος Ντυνάν, καθώς κατάφερε να ενισχύσει τη συμμετοχή των ασφαλιστικών εταιρειών στο κύκλο εργασιών του, να συγκρατήσει δαπάνες και να μειώσει τις ζημιές σε επίπεδο εκμετάλλευσης.

Μετά την κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων από τη μητρική εταιρεία Πειραιώς και την ανάθεση διαχείρισης στην Strix Asset Management, η διοίκηση ακολούθησε πρόγραμμα ενίσχυσης των κερδοφόρων εργασιών, με ταυτόχρονη αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Στο παραπάνω πλαίσιο, προχώρησε σε αναθεώρηση συμφωνιών με ασφαλιστικές εταιρείες, σε προσέλκυση ιατρών καθώς και σε συμφωνίες με μεγάλες εταιρείες για κάλυψη διαγνωστικών αναγκών των υπαλλήλων τους. Επιπρόσθετα, οι επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό ξεπέρασαν τα 3 εκατ. ευρώ, ενώ δημιουργήθηκαν νέες κλινικές και υπογράφηκαν συμβάσεις συνεργασίας με ιατρούς.

O κύκλος εργασιών, μετά από τα ποσά επιστροφής για rebate και clawback, ανήλθε σε 56,2 εκατ. ευρώ από 53,4 εκατ. ευρώ το 2021, με το κόστος υπηρεσιών να ανέρχεται σε 51,6 εκατ. ευρώ. Η αύξηση του κύκλου εργασιών ήλθε κυρίως από την ενίσχυση των εργασιών με πελάτες ασφαλιστικών εταιρειών. Εξ ου και οι απαιτήσεις από ασφαλιστικές ανήλθαν στις 31/12/2022 σε 10,7 εκατ. ευρώ από 6,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2021.

Ετσι, τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 4,58 εκατ. ευρώ από 3,7 εκατ. ευρώ το 2021. Tα έξοδα διοίκησης έμειναν σταθερά (11,4 εκατ. ευρώ) ενώ οι προβλέψεις ανήλθαν σε 2,5 εκατ. ευρώ και τα λοιπά έσοδα σε 1,93 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε ζημιά 7,76 εκατ. ευρώ και οι προ φόρων ζημιές ανήλθαν σε 8,43 εκατ. ευρώ από 13,1 εκατ. ευρώ το 2021. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε ζημιά 200 χιλ. ευρώ έναντι ζημιάς 1,4 εκατ. ευρώ, το 2021.

Μετά την κεφαλαιοποίηση απαίτησης από την Πειραιώς, ύψους 145,2 εκατ. ευρώ, η οποία αποφασίστηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 25ης Φεβρουαρίου 2022, ο δανεισμός μειώθηκε σε 11,6 εκατ. ευρώ και αφορά σε leasing (1,4 εκατ. ευρώ) καθώς και σε πίστωση με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό από Πειραιώς. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα υποχώρησαν σε 794 χιλ. ευρώ.

Στις 22 Ιουλίου η Ημιθέα ήρθε σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την απορρόφηση της Euromedica με στόχο τη δημιουργία ενός μεγάλου ομίλου υγείας. Η διαδικασία απορρόφησης είναι σε εξέλιξη μετά και την έγκριση των αρμόδιων αρχών Ανταγωνισμού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v