Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στην Ideal Holdings το 100% των Αττικών Πολυκαταστημάτων

Προβλέπεται επανεπένδυση από τους βασικούς μετόχους και στελέχη της εξαγορασθείσας έως του 17,3% της εισηγμένης.

Στην Ideal Holdings το 100% των Αττικών Πολυκαταστημάτων

Ολοκληρώθηκε σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες η συναλλαγή εξαγοράς του 100% των Αττικών Πολυκαταστημάτων από την Ideal Holdings, εντός του χρονικού εύρους που είχε υπολογιστεί. 

Σύμφωνα με το σχεδιασμό μέσα στον Αύγουστο θα ολοκληρωνόταν η έκδοση νέων μετοχών της Ideal, τις οποίες θα λάβουν το σχήμα παλαιών μετόχων της Αττικά Πολυκαταστήματα και στελέχη της εταιρείας, οι οποίες θα αντιστοιχούν στο 17,3% της εισηγμένης. Υπενθυμίζεται πως η Ideal για την απόκτηση των Αττικών Πολυκαταστημάτων θα επενδύσει 100 εκατ.ευρώ, ενώ οι παλαιοί μέτοχοι της εξαγορασθείσας θα επανεπενδύσουν 35 εκατ.ευρώ στην Συμμετοχών.

Ως άμεση επίδραση, ο όμιλος της Ideal αποκτά σχεδόν διπλάσιο μέγεθος με την απορρόφηση των Αττικών Πολυκαταστημάτων. Όπως ήδη έχει παρουσιάσει στους αναλυτές η διοίκηση της Ideal, το 2023 με την προσθήκη της εν λόγω εξαγοράς ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου θα διαμορφωθεί το 2023 στα 392,1 εκατ.ευρώ από 174,7 εκατ.ευρώ το 2022, τα κέρδη EBITDA στα 53,2 εκατ.ευρώ από 27,4 εκατ.ευρώ το 2022 (αύξηση κατά 94%), τα κέρδη προ φόρων στα 38,5 εκατ.ευρώ από 21,5 εκατ.ευρώ (+79%), ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να αυξηθούν κατά 60% στο 0,60 ευρώ από 0,39 το 2022. Στο πλαίσιο αυτό το P/E της Ideal θα διαμορφωθεί σε 8.3x από 12,9x το 2022 και το EV/EBITDA σε 5,6x από 7,9x το 2022.

Ο όμιλος εκτιμά δε ότι στην 5ετία έως το 2027 θα έχει αποσβέσει πλήρως την επένδυση της στα Αττικά Πολυκαταστήματα (δάνειο 65 εκατ.ευρώ), έχοντας επίσης ολοκληρώσει προγραμματισμένες επενδύσεις της τάξης των 27 εκατ.ευρώ, καθώς εκτιμά πως οι σωρευτικές ταμειακές ροές θα υπερβούν τα 70 εκατ.ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v