Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλουμύλ: Δάνεια 40,8 εκατ. ευρώ πήρε η Παγκρήτια

"Η ανάμειξη της Παγκρήτιας Τράπεζας στον δανεισμό της ΑΛΟΥΜΥΛ, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην ευρωστία και τις θετικές προοπτικές της εταιρείας", τονίζει η εταιρεία.

Αλουμύλ: Δάνεια 40,8 εκατ. ευρώ πήρε η Παγκρήτια

Η μεταβίβαση δανειακών απαιτήσεων θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις για την ΑΛΟΥΜΥΛ, καθώς εκτιμάται, μεταξύ άλλων ότι θα υλοποιούνται οι επιχειρηματικές αποφάσεις χωρίς αντιρρήσεις ή μεγάλες καθυστερήσεις και θα διευκολυνθεί η πρόσβαση σε νέες χρηματοδοτικές πηγές, με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους, σημειώνει η εταιρεία.

Αναλυτικότερα, σε συνέχεια σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Διοίκηση της ΑΛΟΥΜΥΛ, επισημαίνει τα κάτωθι:

i. Κατόπιν επικοινωνίας της doValue, επιβεβαιώθηκε η μεταβίβαση δανειακών απαιτήσεων της CAIRO NO.3 και της FRONTIER (υπό την κοινή διαχείριση της doValue) συνολικής αξίας 40.890.797,66 προς την Παγκρήτια Τράπεζα, δίχως να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην από 03.12.2020 Σύμβαση Αναδιάρθρωσης, η μεταβίβαση δανειακών απαιτήσεων/ομολογιών δεν προϋποθέτει την συναίνεση της ΑΛΟΥΜΥΛ, ολοκληρώνεται με απλή σύμβαση προσχώρησης και, ως εκ τούτου, δεν επιφέρει καμία αλλαγή στους όρους της αναδιάρθρωσης.

ii. Η εν θέματι μεταβίβαση δανειακών απαιτήσεων θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις για την ΑΛΟΥΜΥΛ, καθώς εκτιμάται ότι: α) θα υλοποιούνται οι επιχειρηματικές αποφάσεις χωρίς αντιρρήσεις ή μεγάλες καθυστερήσεις, β) θα διευκολυνθεί η πρόσβαση σε νέες χρηματοδοτικές πηγές, με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους, γ) θα γίνει εφικτή η περαιτέρω ανάπτυξη των θυγατρικών στο εξωτερικό, και, δ) θα επιτραπεί η πραγματοποίηση περισσότερων επενδύσεων για αναπτυξιακούς σκοπούς. Η δε ανάμειξη της Παγκρήτιας Τράπεζας στον δανεισμό της ΑΛΟΥΜΥΛ, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην ευρωστία και τις θετικές προοπτικές της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v