Εισηγμένες χάλυβα: Κίνδυνος ζημιών λόγω επιτοκίων και τιμών μετάλλου

Πώς επηρέασαν τα αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου οι τιμές του μετάλλου στις διεθνείς αγορές και οι αυξήσεις επιτοκίων. Πώς ξεκινά το 2024 και ποιες είναι οι προοπτικές για τη συνέχεια.

Εισηγμένες χάλυβα: Κίνδυνος ζημιών λόγω επιτοκίων και τιμών μετάλλου

Σε αύξηση του όγκου των πωλήσεων, αλλά με σαφή επιδείνωση στην «κάτω γραμμή» των αποτελεσμάτων έκλεισε το 2023 για τις εισηγμένες εταιρείες του ευρύτερου χαλυβουργικού κλάδου (Έλαστρον, ΣΙΔΜΑ και εμμέσως Μπήτρος Συμμετοχών, Αφοί Κορδέλλου, Σωληνουργεία Τζιρακιάν).

Σύμφωνα με παράγοντες του συγκεκριμένου χώρου, η αγορά κινήθηκε πέρυσι αρκετά ικανοποιητικά σε ό,τι αφορά τον όγκο των πωλήσεων, ο οποίος φαίνεται πως κινήθηκε ελαφρά ανοδικά, επηρεασμένος από την αύξηση που κατέγραψαν οι επενδύσεις στην ελληνική οικονομία.

Από την άλλη πλευρά, όμως, η υποχώρηση της τιμής του χάλυβα στις διεθνείς αγορές μαζί με την αύξηση των επιτοκίων δημιούργησαν ένα αρνητικό συνδυασμό που επηρέασε πτωτικά την καθαρή κερδοφορία. Πιθανολογούνται μάλιστα και ζημιογόνα αποτελέσματα, ιδίως στην περίπτωση που δεν συνεκτιμηθούν κάποια έκτακτα κονδύλια, τα οποία προέκυψαν από την πώληση παλαιότερων συμβολαίων κλειδώματος επιτοκίων (Interest Rate Swaps).

Όπως δηλώνουν στελέχη της αγοράς, «η έντονη υποχώρηση που έχει σημειώσει η διεθνής τιμή του χάλυβα από τα μέσα του 2022 έως και σήμερα είχε ως αποτέλεσμα οι εταιρείες του κλάδου να πωλούν προϊόντα που είχαν αγοράσει και τοποθετήσει στις αποθήκες τους έναντι υψηλότερου κόστους.

Το οξύμωρο είναι πως σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όσο περισσότερο πουλάς τόσο μεγαλύτερη λογιστική ζημία εμφανίζεις. Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε κάποιος να αξιολογήσει το όλο θέμα ως έναν λογιστικό αντιλογισμό των πολύ υψηλών κερδών που είχε καταγράψει ο κλάδος -εξαιτίας της τότε ανόδου της τιμής του χάλυβα- από τα μέσα του 2020 έως και τον Μάιο του 2022.

Ένας δεύτερος λόγος που έπληξε τα περυσινά οικονομικά αποτελέσματα (και όχι μόνο) αυτών των εισηγμένων ήταν η μεγάλη αύξηση των επιτοκίων. Οι εταιρείες του κλάδου, τόσο λόγω των προβλημάτων της προηγούμενης δεκαετίας όσο και εξαιτίας της φύσης των εργασιών τους, είναι έντονα εκτεθειμένες σε τραπεζικό δανεισμό, με αποτέλεσμα η αύξηση του Euribor κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες να μεταφράζεται σε ένα μεγάλο βάρος στις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεων που θα δημοσιεύσουν για το 2023».

Προοπτικές

Πώς, όμως, αναμένεται να εξελιχθεί η φετινή χρονιά για τις εισηγμένες του κλάδου; Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, «είναι νωρίς για προβλέψεις. Από πλευράς όγκου πωλήσεων, επικρατεί κλίμα αισιοδοξίας τόσο για φέτος όσο και για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν έργα που υλοποιούνται, ενώ αρχίζει να ωριμάζει και το project του Ελληνικού. Το ζητούμενο βέβαια είναι το πώς θα εξελιχθούν τα επιτόκια και η τιμή του χάλυβα στις διεθνείς αγορές.

Για τα επιτόκια, ακούμε ότι μέσα στο 2024 θα αρχίσει η αποκλιμάκωσή τους. Να δούμε. Σε ό,τι αφορά την τιμή του μετάλλου, μια μικρή ανάκαμψη που έχει σημειώσει οφείλεται απλά στο ότι οι παραγωγοί έγραφαν ζημίες και όχι στην αυξημένη διεθνή ζήτηση, η οποία διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο νέας πτώσης στην τιμή του χάλυβα.

Από την άλλη πλευρά, όμως, οι εταιρείες φαίνεται πως έχουν ολοκληρώσει την πώληση των ακριβών τους αποθεμάτων και σήμερα στις αποθήκες τους βρίσκεται μέταλλο με κόστος κτήσης αρκετά κοντά στα τρέχοντα επίπεδα τιμών. Αυτό οδηγεί σε μια καλύτερη βάση εκκίνησης σε σχέση με πέρυσι, πλην όμως κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια την πορεία του μετάλλου κατά τη διάρκεια του έτους».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v