Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

BriQ Properties: Αυξημένη 9,2% η αξία των ακινήτων της εταιρίας το 2023

Στα 136,3 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 12,6 εκατ. ευρώ η αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της εταιρίας.

BriQ Properties: Αυξημένη 9,2% η αξία των ακινήτων της εταιρίας το 2023

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.  ανακοινώνει ότι την 19.02.2024 προχώρησε σε δημοσίευση της Κατάστασης Επενδύσεων με ημερομηνία 31.12.2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 8/259/19.12.2002 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Την 31.12.2023 το χαρτοφυλάκιο της περιλάμβανε 25 ακίνητα συνολικής επιφανείας 147.706 τ.μ. και εύλογης αξίας € 149 εκ., το οποίο αποτελείται από αποθήκες - logistics (51%), γραφεία (26%), ξενοδοχεία (20%) και λοιπά ακίνητα (3%).

Η αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της Εταιρείας παρουσίασε αύξηση € 12,6 εκ. ή 9,2% έναντι της 31.12.2022 (€ 136,3 εκ.). Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά € 5,6 εκ. σε επενδύσεις που πραγματοποίησε η Εταιρεία κυρίως στον κλάδο των logistics και συγκεκριμένα στον Ασπρόπυργο Αττικής και κατά € 8,0 εκ. σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, ενώ μέσα στο έτος ολοκληρώθηκε και η πώληση ενός καταστήματος στη Ρόδο έναντι τιμήματος € 1,0 εκ..

Τα κέρδη από αναπροσαρμογή της αξίας των ακίνητων αφορούν κυρίως στους κλάδους των logistics και των ξενοδοχείων, όπου η BriQ επενδύει σταθερά κατά την τελευταία τετραετία.

Σημειώνεται πως, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία, την 31.01.2024 πραγματοποιήθηκε η απόκτηση 16 ακινήτων από την Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. έναντι συνολικού τιμήματος € 56,6 εκ., ενώ υπογράφηκε προσύμφωνο για την μεταβίβαση ενός ακόμα ακινήτου με συμφωνηθέν τίμημα € 4,0 εκ. Το σύνολο της συναλλαγής χρηματοδοτήθηκε μέσω δανεισμού. Τα ακίνητα που αποκτήθηκαν την 31.01.2024 δεν συμπεριλαμβάνονται στην Κατάσταση Επενδύσεων της 31.12.2023, ενώ μετά την απόκτηση και των 17 ακινήτων, το χαρτοφυλάκιο της BriQ Properties θα αποτελείται από 42 ακίνητα συνολικής αξίας περίπου € 210 εκ.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v