Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελλάκτωρ: Δωρεάν διάθεση μετοχών αξίας €4 εκατ. σε 13 στελέχη

Οι μεταφορές των 1.650.000 μετοχών πραγματοποιήθηκαν μέσω συναλλαγών Over the Counter στις 19 Ιουνίου 2024.

Ελλάκτωρ: Δωρεάν διάθεση μετοχών αξίας €4 εκατ. σε 13 στελέχη

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελλάκτωρ κατά την από 18.06.2024 συνεδρίασή τους, αφού επιβεβαίωσαν την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που είχε θέσει η Γενική Συνέλευση, αποφάσισαν, την μεταβίβαση 1.650.000 ιδίων μετοχών από το χαρτοφυλάκιο των ιδίων μετοχών της Εταιρείας, άνευ χρηματικού ανταλλάγματος, στους ατομικούς επενδυτικούς λογαριασμούς που τηρούν δέκα τρία (13) στελέχη της Εταιρείας και των θυγατρικών της, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Επισημαίνεται ότι υφίσταται υποχρέωση διακράτησης 2 ετών εκ μέρους των δικαιούχων, μετά την πίστωση των μετοχών στη μερίδα επενδυτή που έκαστος εξ' αυτών τηρεί στο Σ.Α.Τ.

Οι μεταφορές των 1.650.000 μετοχών πραγματοποιήθηκαν μέσω συναλλαγών εκτός κύκλου (Over the Counter) σήμερα 19 Ιουνίου 2024, με εκκαθάριση αυθημερόν, και η συνολική τους αξία ανέρχεται σε €4.075.500,00, επί τη βάσει της τιμής κλεισίματος της 18ης Ιουνίου 2024, ήτοι €2,47 ανά μετοχή.

Τέλος, η Εταιρεία αποφάσισε την αναστολή πράξεων αγορών ιδίων μετοχών κατά την συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 19.06.2024, ημερομηνία που πραγματοποιήθηκαν οι μεταφορές των 1.650.000 μετοχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v