Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φίλιππος Νάκας: Αύξηση 44% στα κέρδη εξαμήνου

Αύξηση κατά 44% σημείωσαν τα προ φόρων κέρδη της Φίλιππος Νάκας το α΄ εξάμηνο της χρήσης (1/7/2002 – 31/12/2002), διαμορφούμενα στα 1.537 χιλ. ευρώ, ενώ πτώση κατά 1,7% κατέγραψαν οι πωλήσεις της εταιρίας, διαμορφούμενες στα 14.694 χιλ. ευρώ.

Φίλιππος Νάκας: Αύξηση 44% στα κέρδη εξαμήνου
Αύξηση κατά 44% σημείωσαν τα προ φόρων κέρδη της Φίλιππος Νάκας το α΄ εξάμηνο της χρήσης (1/7/2002 – 31/12/2002), διαμορφούμενα στα 1.537 χιλ. ευρώ, έναντι 1.069 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2001.

Επίσης, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) ανήλθαν σε 2.180 χιλ. ευρώ, βελτιώνοντας έτσι το περιθώριο ΕΒΙΤDΑ από 11,4% σε 14,8%. Οι πωλήσεις της Φίλιππος Νάκας κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 14.694 χιλ. ευρώ, έναντι 14.949 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, μειωμένες κατά 1,7%.

Η Φίλιππος Νάκας θεωρεί ότι η συνολική απόδοση της περιόδου 1/7/2002 – 31/12/2002 κρίνεται πολύ ικανοποιητική, αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρίας, καθώς, παρά το άσχημο οικονομικό κλίμα που επικρατεί στην αγορά του λιανικού εμπορίου και αποτυπώνεται στις ελαφρώς μειωμένες πωλήσεις, κατόρθωσε να αυξήσει την κερδοφορία της κατά 44%.

Η αύξηση της κερδοφορίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του μικτού κέρδους ως αποτέλεσμα της πτώσης του κόστους πωληθέντων. Η πτώση του κόστους πωληθέντων οφείλεται αφενός στις συμφωνίες καλύτερων τιμών με τους προμηθευτές και αφετέρου στα προϊόντα νέας τεχνολογίας και χαμηλότερου κοστολογίου, τονίζεται στο δελτίο Τύπου.

Τα οικονομικά μεγέθη που παρουσιάζει η Φίλιππος Νάκας είναι αποτέλεσμα της πολύχρονης δραστηριότητάς της στην ελληνική αγορά. Η Φίλιππος Νάκας είναι μια από τις παλαιότερες επιχειρήσεις με ιστορία άνω των πενήντα ετών και αποτελεί τη μοναδική στο είδος της αλυσίδα μουσικών καταστημάτων στην Ελλάδα.

Ο μουσικός Οίκος Φίλιππος Νάκας απασχολεί σήμερα σε μόνιμη βάση 200 περίπου άτομα, καθώς και 200 καθηγητές μουσικής, ενώ το δίκτυό του αποτελείται από 36 ίδια καταστήματα, 26 καταστήματα που λειτουργούν με το σύστημα δικαιόχρησης (franchise) και 63 συνεργαζόμενους μεταπωλητές (dealers). Σήμερα, η εταιρία κατέχει την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά μουσικών οργάνων, με μερίδιο αγοράς το οποίο ανέρχεται σε 48%.

Το όνομα Φίλιππος Νάκας, επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου, έχει άρρηκτα συνδεθεί στην Ελλάδα με την έννοια της μουσικής ενασχόλησης. Αυτό οφείλεται σε τέσσερις κύριους λόγους. Ο πρώτος είναι οι πολυετείς συνεργασίες που διατηρεί η εταιρία με τους προμηθευτές της, οι οποίες φθάνουν έως τα 37 έτη. Ο δεύτερος είναι η υψηλή αναγνωρισιμότητα που απολαμβάνει η εταιρία λόγω κάποιων χαρακτηριστικών, όπως η εμφάνιση των καταστημάτων και του προσωπικού της, καθώς και η μουσική εκπαίδευση που παρέχεται μέσω των ωδείων της.

Ο τρίτος λόγος είναι ο άρτιος μηχανισμός διάθεσης προϊόντων που στηρίζεται στο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και στο εύρος και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της.

Τέλος, οφείλεται στη συνεχή φροντίδα της εταιρίας για την κάλυψη όλων των τομέων φυσικού ενδιαφέροντος των φίλων της μουσικής, όπως τα οπτικοακουστικά μέσα, η επεξεργασία μουσικής μέσω Η/Υ κ.λπ.

Στα άμεσα σχέδια της Φίλιππος Νάκας είναι η μεταφορά των εγκαταστάσεών της σε νέο ιδιόκτητο κτίριο στην Παιανία το καλοκαίρι της παρούσας χρονιάς. Επίσης η εταιρία σκοπεύει να επεκταθεί στην αγορά του επαγγελματικού φωτισμού για χώρους αναψυχής, πολυχώρους κ.λπ., να αναλάβει νέες αντιπροσωπείες στον χώρο του επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, να αναπτύξει το e-commerce και τέλος να επεκτείνει το κεντρικό κτίριο του ωδείου σε κτίριο της οδού Ιπποκράτους 41, με στόχο την αύξηση των σπουδαστών κατά 10% την περίοδο 2003 – 2004.

Όσον αφορά το δεύτερο εξάμηνο της περιόδου που λήγει την 30/6/2003, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Φίλιππος Νάκας, η εταιρία εκτιμά ότι η αγορά θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα του πρώτου εξαμήνου και δεν αναμένει ιδιαίτερες αλλαγές.

Ειδικότερα, ο ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων και της κερδοφορίας της εταιρίας κατά το δεύτερο εξάμηνο σε σχέση με το πρώτο, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς, αναμένεται να είναι περίπου ο ίδιος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v