Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Εκλογή νέου Δ.Σ.

Τη μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου χρήσης και την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε η ετήσια γενική συνέλευση της Βαρβαρέσος που συνήλθε σήμερα 12 Ιουνίου με απαρτία 70,76%.

Βαρβαρέσος: Εκλογή νέου Δ.Σ.
Τη μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου χρήσης και την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε η ετήσια γενική συνέλευση της Βαρβαρέσος που συνήλθε σήμερα 12 Ιουνίου με απαρτία 70,76%.

Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου: Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος-εκτελεστικό μέλος, Αναστασία Βαρβαρέσου-εκτελεστικό μέλος, Αναστάσιος Βαλσαμίδης-μη εκτελεστικό μέλος, Ουρανία Παναγιωταλίδη-ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Παντελής Παλαντζίδης-ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη 4ετία, ήτοι από 30.06.2008 μέχρι 30.06.2012, ως ακολούθως : Πρόεδρος :Αναστάσιος Βαλσαμίδης του Σταύρου, μη εκτελεστικό μέλος Α Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος του Γρηγορίου, εκτελεστικό μέλος Β Αντιπρόεδρος: Αναστασία Βαρβαρέσου του Γρηγορίου, Εκτελεστικό μέλος Μέλη:Ουρανία Παναγιωταλίδη του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Παντελής Παλαντζίδης του Θωμά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v