Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κτήμα Λαζαρίδη: Μέρισμα 0,03 ευρώ - Αποκοπή 25/6

Τη διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ για τη χρήση 2007 αλλά και την εκλογή του νέου της Δ.Σ. ενέκρινε μεταξύ άλλων η ετήσια γενική συνέλευση της εταιρίας Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη που συνήλθε σήμερα 17 Ιουνίου.

Κτήμα Λαζαρίδη: Μέρισμα 0,03 ευρώ - Αποκοπή 25/6
Τη διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ για τη χρήση 2007 αλλά και την εκλογή του νέου της Δ.Σ. ενέκρινε μεταξύ άλλων η ετήσια γενική συνέλευση της εταιρίας Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη που συνήλθε σήμερα 17 Ιουνίου.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρίας με την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ την Τρίτη 24/06/2008. Από την Τετάρτη 25/06/2008 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα για μέρισμα χρήσης 2007. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος αποφασίστηκε η 02/07/2008.

Σημειώνεται ότι επικυρώθηκε η εκλογή του κ. Αργύριο Γκότση ως μέλους του Δ.Σ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Ανδρέα Ματθίδη.

Το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Κων/νος Λαζαρίδης Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
2. Ιουλία συζ. Κων.Λαζαρίδη Αντ/δρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
3. Γεώργιος Ζάχαρης Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
4. Ιωάννης Οξυζίδης Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό)
5. Αργύριος Γκότσης Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό)
6. Αθανάσιος Εξάρχου Μέλος του Δ.Σ. (εκτελεστικό)
7. Παναγιώτης Χρονόπουλος Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό)
8. Ντινάκης Αθανάσιος Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό - ανεξάρτητο)
9. Γεώργιος Χαρίσκου Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό - ανεξάρτητο)

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v