ΕΛΠΕ: Αύξηση κερδών 25% στο εξάμηνο

Στα 227 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25%, διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Ελληνικά Πετρέλαια στο α' εξάμηνο, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες των αναλυτών. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων. Τι ειπώθηκε στο conference call.

ΕΛΠΕ: Αύξηση κερδών 25% στο εξάμηνο
Στα 227 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25%, διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Ελληνικά Πετρέλαια στο α' εξάμηνο, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες των αναλυτών.

Τα κέρδη EBITDA του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 17% σε € 362 εκ. ενώ ο κύκλος εργασιών εμφανίζεται αυξημένος κατά 37% στα 5,2 δισ. ευρώ.  

Με βάση τα ανωτέρω αποτελέσματα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την πληρωμή προμερίσματος για την χρήση 2008 ύψους €0,15 ανά μετοχή.

Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του euro2day και του TFN έκαναν λόγο για αύξηση 18% στα καθαρά κέρδη εξαμήνου, στα 213,2 εκατ. ευρώ, με αύξηση EBITDA 11% στα 342,8 εκατ. ευρώ και πωλήσεις 5,18 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 36,4%.  

Στο Β’ τρίμηνο τα Ενοποιημένα Κέρδη προ χρηματοοικονομικών εξόδων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €221εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 6%, και τα Καθαρά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 3% σε €130εκ.

Ο κ. Ιωάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σχολίασε: «Καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε στο δύσκολο διεθνές περιβάλλον διύλισης κατά το Β’ τρίμηνο 2008, επιτυγχάνοντας βελτιωμένα αποτελέσματα στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας.

Τα χαμηλά περιθώρια βενζινών και μαζούτ αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τα πολύ υψηλά περιθώρια για προϊόντα ντήζελ, ενώ συνεχίστηκε η ισχυροποίηση του Ευρώ έναντι του Δολαρίου. Τα κέρδη EBITDA από την Διύλιση, την κύρια δραστηριότητα μας, ανήλθαν σε €191εκ. το Β’ τρίμηνο, λόγω της ανόδου των τιμών αργού και προϊόντων πετρελαίου, καθώς και της βελτιωμένης απόδοσης των διυλιστηρίων μας.

Σημειώνεται ότι τα καθαρά, «συγκρίσιμα» κέρδη EBITDA του Β’ τριμήνου αυξήθηκαν κατά 241% έναντι του Α’ τριμήνου σε €99εκ., μειωμένα παρόλα αυτά κατά 23% σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2007.

Επιπλέον, λόγω του ευρέως χαρτοφυλακίου των δραστηριοτήτων μας, η κερδοφορία του Ομίλου ωφελήθηκε από τις βελτιωμένες αποδόσεις των κλάδων εκτός διύλισης. Η Εγχώρια και Διεθνής Εμπορία, ο κλάδος Ηλεκτρικής Ενέργειας και η ΔΕΠΑ παρουσίασαν αυξημένα κέρδη στο Β’ τρίμηνο του 2008.

Ο κλάδος συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στο άμεσο μέλλον, όμως παραμένουμε βέβαιοι για την επιτυχία της στρατηγικής μας να αναβαθμίσουμε τα διυλιστήρια Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης, να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων μας στην διύλιση και εμπορία, καθώς και να αναπτύξουμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων μας στην ΝΑ Ευρώπη.»

-------Τι ειπώθηκε στο conference call

Η αναθεώρηση στρατηγικής, εξαιρουμένων των αναβαθμίσεων των διυλιστηρίων, αναμένεται να προσθέσει περί τα 100 εκατ. ευρώ στα EBITDA των Ελληνικών Πετρελαίων εντός των επόμενων 3-4 ετών, τόνισε η διοίκηση της εισηγμένης.

Μιλώντας σε τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξαμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, κ. Γιάννης Κωστόπουλος εξήγησε: "θέλουμε να επικεντρώσουμε την αναθεώρηση στην αναβάθμιση των δραστηριοτήτων διύλισης και marketing και επίσης, στοχεύουμε σε περαιτέρω επέκταση στα Βαλκάνια, με έμφαση στην αγορά της Τουρκίας".

Ο κ. Κωστόπουλος πρόσθεσε ότι οι κεφαλαιακές δαπάνες στο β' τρίμηνο ανήλθαν στα 70 εκατ. ευρώ λόγω αναβαθμίσεων διυλιστηρίων. "Οι αναβαθμίσεις των διυλιστηρίων προχωρούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων και των προϋπολογισμών και μακροπρόθεσμα, μετά το 2012, εξετάζουμε το ενδεχόμενο περαιτέρω αναβάθμισης του διυλιστηρίου στη Θεσσαλονίκη" τόνισε.

Η διοίκηση των ΕΛΠΕ τόνισε ότι αυξάνει τα μερίδια αγοράς της στην λιανική αγορά καυσίμων και, μετά και τις πρόσφατες μικρές εξαγορές στη Βουλγαρία, ενισχύει την παρουσία της στην υποσχόμενη αγορά.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι διέκοψε την παραγωγή PVC και πλέον ενεργοποιείται μόνο στην εμπορία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης υπογράμμισε ότι η δεύτερη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, στο πλαίσιο κοινοπραξίας με την Edison, θα είναι έτοιμη έως το 2010. Ο κ. Κωστόπουλος υπογράμμισε ότι ο στόχος είναι για μέση παραγωγική δυνατότητα 2.000 MW.


-------Ανάλυση Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων Ομίλου Β’ τριμήνου 2008

α) Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία

• Τα κέρδη ΕBITDA του κλάδου, σε σχέση με το Β’ τρίμηνο 2007, αυξήθηκαν κατά 9% σε €191εκ. (Α’ εξάμ: €290εκ., αύξηση κατά 16%)

• Οι τιμές του αργού πετρελαίου συνέχισαν την άνοδό τους, αυξημένες κατά 79% συγκρινόμενες με την αντίστοιχη περίοδο του 2007, επιδρώντας θετικά στην κερδοφορία του Ομίλου. Τα περιθώρια διύλισης σύνθετων διυλιστηρίων στην περιοχή της Μεσογείου ενισχύθηκαν σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2008, όμως παρουσίασαν μείωση κατά 57% σε σύγκριση με το Β’ τρίμηνο του 2007. Το Ευρώ ισχυροποιήθηκε ακόμη περισσότερο έναντι του Δολαρίου το Β’ τρίμηνο 2008, επηρεάζοντας αρνητικά την κερδοφορία.

• Η αυξημένη συμμετοχή αργών χαμηλού θείου στην τροφοδοσία των διυλιστηρίων οδήγησε σε βελτίωση της απόδοσης και του περιθωρίου διύλισης.

• Ο συνολικός όγκος πωλήσεων του Α’ εξαμήνου 2008 διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο 2007 (8,4 εκ. τόνοι), με βελτίωση όμως του μίγματος πωλήσεων. Οι μειωμένες πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης και μαζούτ προς την ΔΕΗ αντισταθμίστηκαν από την άνοδο των πωλήσεων σε καύσιμα κίνησης, ναυτιλίας και αεροπορίας.

β) Εμπορία

• Τα κέρδη ΕBITDA του κλάδου, σε σχέση με το Β’ τρίμηνο 2007, αυξήθηκαν κατά 39% σε €25εκ. (Α’ εξάμ: €42εκ., αύξηση κατά 40%)

• Η αύξηση των πωλήσεων λευκών προϊόντων και το αυξημένο μερίδιο αγοράς στις βενζίνες οδήγησε τα κέρδη ΕBITDA της ΕΚΟ υψηλότερα κατά 34% σε €13εκ. (Α’ εξάμ: €21εκ., αύξηση κατά 37%). Επιπλέον, στο Β’ τρίμηνο του 2008 βελτιώθηκε το μικτό περιθώριο λόγω καλύτερης διαχείρισης.

• Η Διεθνής Εμπορία κατέγραψε κέρδη EBITDA ύψους €12εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 43% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007 (Α’ εξάμ: €21εκ., αύξηση κατά 42%). Η επέκταση του δικτύου συνεχίζεται, ενώ τα περιθώρια βελτιώθηκαν λόγω των συνεχών προσπαθειών μας και των θετικών προοπτικών των αγορών όπου δραστηριοποιούμαστε.

• Σημειώνεται ότι στο Β’ τρίμηνο του 2008 η παρουσία μας στο εξωτερικό επεκτάθηκε περαιτέρω μετά την εξαγορά δύο δικτύων πρατηρίων στη Βουλγαρία, που αύξησαν το δίκτυό μας στη χώρα κατά σχεδόν 50%.

γ) Χημικά

• Το περιθώριο κέρδους πολυπροπυλένιου μειώθηκε στο Β’ τρίμηνο του 2008, καθώς οι τιμές των προϊόντων δεν ακολούθησαν την άνοδο των τιμών των πρώτων υλών. Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 57% σε €7εκ. (Α’ εξάμ: €20εκ., μείωση κατά 34%).

• Ο όγκος πωλήσεων πολυπροπυλενίου ενισχύθηκε κατά 13% σε ετήσια βάση στο Α’ εξάμηνο του 2008.

δ) Παραγωγή & Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικό Αέριο

• Λόγω της αυξημένης παραγωγής και της βελτίωσης των περιθωρίων, οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ενισχύθηκαν κατά 22% σε σχέση με το Β’ τρίμην του 2007 σε 396GWh και τα κέρδη EBITDA σχεδόν διπλασιάστηκαν σε €9εκ. Σε επίπεδο Α’ εξαμήνου, οι πωλήσεις και τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 1.032GWh (29% άνοδος) και €27εκ. (83% άνοδος), αντίστοιχα.

• Κατά το Β’ τρίμηνο του 2008 υπεγράφη η συμφωνία στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και της Edison στον τομέα της παραγωγής (μαζί με τις εταιρείες Ελληνική Ενέργεια και Ανάπτυξη και Χαλκόρ) και της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων ρυθμιστικών αρχών.

• Τα κέρδη από την συμμετοχή του Ομίλου στην ΔΕΠΑ σχεδόν τετραπλασιάστηκαν σε €12εκ., λόγω της αυξημένης κατανάλωσης φυσικού αερίου στην Ελλάδα και τη βελτιωμένη απόδοση της εταιρίας. Σε επίπεδο Α’ εξαμήνου, τα κέρδη από την συμμετοχή μας στην ΔΕΠΑ ανήλθαν σε €30εκ, αυξημένα κατά 150% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v