Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μαθιός: Ειδικός διαπραγματευτής η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ

Η Μαθιός Πυρίμαχα ανακοινώνει ότι, στις 13/10/2008 θα αρχίσει η Ειδική Διαπραγμάτευση επί των μετοχών της εταιρίας στην Κύρια Αγορά του ΧΑ με Ειδικό Διαπραγματευτή το μέλος του ΧΑ, ΚΥΚΛΟΣ ΑΧ.ΕΠΕΥ.

Μαθιός: Ειδικός διαπραγματευτής η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ
Η Μαθιός Πυρίμαχα ανακοινώνει ότι, κατά τη συνεδρίαση της 13/10/2008 θα αρχίσει η Ειδική Διαπραγμάτευση επί των εισηγμένων στο ΧΑ μετοχών της Εταιρίας στην Κύρια Αγορά του ΧΑ με Ειδικό Διαπραγματευτή το μέλος του ΧΑ, ΚΥΚΛΟΣ ΑΧ.ΕΠΕΥ.

Η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. με τους εξής βασικούς όρους:

1.Η ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εταιρία θα καταβάλλει αμοιβή στην ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

2.Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

3.Προς διευκόλυνση του έργου της Ειδικής Διαπραγμάτευσης, εν όψει των ενδεχόμενων κινδύνων που αναλαμβάνει ο Ειδικός Διαπραγματευτής, η ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ έχει συνάψει σύμβαση με τους μετόχους της Εταιρίας, κ.κ Ιωάννη Μαθιό του Κωνσταντίνου, Δημήτριο Μαθιό του Νικολάου, και Ιωάννη Μαθιό του Νικολάου, δυνάμει της οποίας προβλέπεται η υποχρέωση των μετόχων να συνάπτουν συμβάσεις επαναγοράς μετοχών (repurchase agreements) στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v