Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δύσκολο 2009 για την Alpha Αστικά Ακίνητα

Λιγότερα έσοδα σε σχέση με το 2008 από την παροχή υπηρεσιών εκτιμήσεων ακινήτων προβλέπει πως θα εξασφαλίσει φέτος η εταιρία Alpha Αστικά Ακίνητα.

  • του Φάνη Γαβρινιώτη
Δύσκολο 2009 για την Alpha Αστικά Ακίνητα
Λιγότερα έσοδα σε σχέση με το 2008 από την παροχή υπηρεσιών εκτιμήσεων ακινήτων προβλέπει πως θα εξασφαλίσει φέτος η εταιρία Alpha Αστικά Ακίνητα, η οποία ωστόσο εκτιμά πως τα χρήματα που θα βάλει στα ταμεία της από τις υπηρεσίες διαχείρισης θα παραμείνουν σταθερά.

Η κρίση, και κατ’ επέκταση η συρρίκνωση των εργασιών στον τομέα της κτηματαγοράς, αναμένεται να έχει άμεσες επιπτώσεις στα μεγέθη της εισηγμένης κατά τη διάρκεια του 2009, δεδομένου ότι τα έσοδά της προέρχονται σε ποσοστό περίπου 70% από την παροχή υπηρεσιών (εκτιμήσεις και διαχείριση).

Επιπλέον, πέρυσι η θυγατρική της Alpha Bank αύξησε σημαντικά τα έσοδά της από τόκους χάρη στα υψηλά επιτόκια και στις αυξημένες αποδόσεις των προθεσμιακών καταθέσεων όπου τοποθέτησε τα διαθέσιμά της. Τα επιτόκια έχουν ήδη μειωθεί αισθητά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που θα αποτυπωθεί στη ροή των εσόδων αυτής της κατηγορίας κατά την τρέχουσα χρήση.

Παρ’ όλα αυτά, η εταιρία εκτιμά πως διαθέτει τα στοιχεία εκείνα που θα της επιτρέψουν να αντιμετωπίσει την κρίση και να διατηρήσει σε εύλογα επίπεδα τις μερισματικές της αποδόσεις.

Σημειώνεται πως το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εισηγμένης περιλαμβάνει 24 ακίνητα στην Ελλάδα, έξι στη Σερβία και από ένα στη Βουλγαρία και στην πΓΔΜ, συνολικής αξίας 55,5 εκατ. ευρώ. Τα ακίνητα αυτά είναι μισθωμένα και οι συμβάσεις θα παραμείνουν ως έχουν το 2009.

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί πως πέρυσι η Alpha Αστικά Ακίνητα εξασφάλισε από τη μίσθωση των ακινήτων της το ποσό των 4,4 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η εισηγμένη έχει ταμειακά διαθέσιμα 14,58 εκατ. ευρώ (τέλη Δεκεμβρίου 2008) και τοποθετήσεις σε ομόλογα ύψους 45,8 εκατ., όταν οι τραπεζικές της υποχρεώσεις ήταν μηδενικές. Το γεγονός αυτό της παρέχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τυχόν ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν.

Υπενθυμίζεται πως για τη χρήση του 2008 το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας αποφάσισε να προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων, που θα συνέλθει στις 18 Μαρτίου, τη διανομή μερίσματος 0,25 ευρώ ανά μετοχή, ποσό που είναι ίδιο με εκείνο που καταβλήθηκε και για τη χρήση του 2007.

Τα καθαρά κέρδη του 2008 διαμορφώθηκαν σε 5,98 εκατ. ευρώ, πλην όμως αρνητικές υπεραξίες χαρτοφυλακίου μείωσαν απευθείας τα ίδια κεφάλαια, χωρίς να επηρεάσουν τα αποτελέσματα χρήσεως.

[email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v