Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Αύξηση 19,72% στα EBITDA το 2003

Με μείωση 23,4% στο αποτέλεσμα, αύξηση κατά 19,72% στα EBITDA και 11,10% στις πωλήσεις έκλεισε η χρήση του 2003 για την εταιρία Δρομέας, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας.

Δρομέας: Αύξηση 19,72% στα EBITDA το 2003
Ικανοποιητική χαρακτηρίζει την εξέλιξη των μεγεθών της Δρομέας για το 2003 σε ανακοίνωση της η διοίκηση της εισηγμένης εταιρίας.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της εταιρίας, οι πωλήσεις ανήλθαν στα 11,273 εκατ. ευρώ έναντι 10,167 εκατ. ευρώ του 2002, παρουσιάζοντας αύξηση 11,10%.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση ενισχυμένα παρουσιάζονται και τα κέρδη EBITDA (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) που ανέρχονται σε 2,544 εκατ. ευρώ έναντι 2,124 εκατ. ευρώ του 2002, με αύξηση της τάξεως του 19,72%, διαμορφώνοντας τελικά θετικό αποτέλεσμα 462 χιλ. ευρώ έναντι 603 χιλ. ευρώ του 2002 (μείωση 23,4%).

Παράλληλα, το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 41,43% του κύκλου εργασιών για τη χρήση 2003 έναντι 39,33% του προηγούμενου έτους, τα δε έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης περιορίσθηκαν κατά 2,3% παρά την αύξηση των πωλήσεων, αφού από 40,6% του κύκλου εργασιών την 31/12/2002 περιορίσθηκαν στο 38,33% το 2003.

Τέλος, όπως τονίζει στην ανακοίνωση της, η διοίκηση του Δρομέας είναι αισιόδοξη για το 2004 αφού ήδη από τις αρχές του έτους (α΄ δίμηνο) οι πωλήσεις έχουν ανοδική πορεία, τα δε νέα έργα που για την κάλυψη των αναγκών του ΑΘΗΝΑ 2004 έχει κλείσει, έργα σημαντικού ύψους, θα προσδώσουν μεγάλη ώθηση στην περαιτέρω αύξηση του τζίρου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v