Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Προς αναδιάρθρωση δανεισμού

Σημαντική μείωση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων εμφάνισε κατά την περσινή χρήση η αλλαντοβιομηχανία Νίκας με αποτέλεσμα να μην πληροί όλους τους αριθμοδείκτες του ομολογιακού της δάνειου ύψους 28 εκατ.

Νίκας: Προς αναδιάρθρωση δανεισμού
Σημαντική μείωση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων εμφάνισε κατά την περσινή χρήση η αλλαντοβιομηχανία Νίκας, με αποτέλεσμα να μην πληροί όλους τους αριθμοδείκτες του ομολογιακού της δάνειου ύψους 28 εκατ. ευρώ, το οποίο κατέστη βραχυπρόθεσμο μια και λήγει έτσι κι αλλιώς τον Σεπτέμβριο του 2009.

Σε επίπεδο ομίλου τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της χρήσης 2008 ανήλθαν σε 1,6 εκατ. ευρώ, έναντι 7,8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2007 σημειώνοντας μείωση κατά 6,2 εκατ. ευρώ. Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν στα 100,3 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στις 31/12/08 στα 51,9 εκατ. ευρώ.

Έτσι, το περιθώριο EBITDA ως ποσοστό επί των πωλήσεων έφτασε στο 1,5% από 7,4% το 2007, ενώ σε επίπεδο μητρικής στο 3,1% από 9,1% το 2007. Δριμεία επιδείνωση εμφάνισε η σχέση καθαρού δανεισμού προς EBITDA. Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν λόγω των νέων ζημιών και διαμορφώθηκαν στα 19,1 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και στα 22,5 εκατ. ευρώ στη μητρική.

Η διοίκηση του ομίλου διευκρινίζει ότι η πτώση των EBITDA και ως εκ τούτου η μη επίτευξη των αριθμοδεικτών του ομολογιακού δανείου είναι συγκυριακή εξαιτίας του κόστους αναδιάρθρωσης, το οποίο είναι μη επαναλαμβανόμενο και οδήγησε σε αύξηση των δαπανών διάθεσης και διοίκησης κατά 5,7 εκατ. ευρώ το 2008 σε σχέση με το 2007. Εκτιμά, δε, ότι η επεκτατική πολιτική των πωλήσεων και η μη επανάληψη δαπανών αναδιοργάνωσης θα οδηγήσουν σε επιστροφή του ομίλου σε κερδοφορία κατά τη φετινή χρήση.

Αναφορικά με το ομολογιακό δάνειο ύψους 28 εκατ. ευρώ η Π.Γ. Νίκας βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζές της για την αναχρηματοδότησή του. Οι τράπεζες έχουν αυξήσει ήδη το spread στο επιτόκιο, όπως έπραξαν με το σύνολο σχεδόν των ελληνικών επιχειρήσεων στα τέλη του 2008 και στις αρχές του 2009. Το δάνειο λήγει στις 24 Σεπτεμβρίου του 2009 και θα ταξινομούνταν στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ακόμη και αν η Νίκας πληρούσε τους αριθμοδείκτες που έχουν θέσει οι τράπεζες.

Η διοίκηση της εταιρίας στην έκθεση διαχείρισης που συνοδεύει τα αποτελέσματα του 2008 σημειώνει ότι με βάση τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη της πιστεύει ότι όλη η διαδικασία αναχρηματοδότησης θα έχει ολοκληρωθεί πριν από τη συμβατική ημερομηνία αποπληρωμής του εν λόγω δάνειου, ως εκ τούτου θεωρεί ότι δεν πρόκειται να καταστεί ληξιπρόθεσμο το δάνειο εντός του 2009.

--- Επικέντρωση στη ΝΑ. Ευρώπη, μειώνονται οι επενδύσεις στην Ελλάδα

Η διοίκηση του ομίλου δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξη για τις προοπτικές της φετινής χρονιάς, παρά τις δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις, μια και αναμένονται τα οφέλη της οργανωτικής και παραγωγικής αναδιάρθρωσης, ενώ έχουν μειωθεί ήδη οι τιμές των πρώτων υλών. Βασικός στόχος για φέτος είναι η επιστροφή στην κερδοφορία.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση της Π.Γ. Νίκας ότι στην "ελληνική αγορά λειτουργεί έντονος ανταγωνισμός και αυτό ασκεί ιδιαίτερες πιέσεις στο ύψος των επενδύσεων που απαιτούνται για την επιθυμητή περαιτέρω ανάπτυξη και εδραίωση". Διαπίστωση που θα μπορούσε να αναγνωστεί και ως επικέντρωση του ενδιαφέροντος στις αγορές της ΝΑ. Ευρώπης με χαμηλότερες επενδύσεις στο μέλλον στην ελληνική αγορά.

Η αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του ομίλου στις περιοχές της ΝΑ. Ευρώπης αποτελούν άμεσες προτεραιότητες της εισηγμένης για φέτος. Βασικό όχημα υλοποίησης της στρατηγικής αυτής είναι η θυγατρική εταιρία Nikas Bulgaria EAD, στη διοικητική ομάδα της οποίας εντάχθηκαν έμπειρα στελέχη από την Ελλάδα.

Επιπλέον, η πρώτη αναγνωριστική προσπάθεια για διείσδυση στην αγορά της Ρουμανίας αποκάλυψε τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύουν στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης και οδήγησε στη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου ανάπτυξης για τη συγκεκριμένη περιοχή. Πρώτο δείγμα της νέας αυτής στρατηγικής είναι η είσοδος στην αγορά της Αλβανίας με συνεργάτες πολυετούς πείρας στον χώρο των αλλαντικών.

Υπενθυμίζεται ότι το 2008 ο όμιλος Νίκα εμφάνισε πωλήσεις 100,3 εκατ. ευρώ, έναντι
πωλήσεων 105,9 εκατ. ευρώ της χρήσης 2007, παρουσιάζοντας μείωση 5,2%
που οφείλεται στον εξορθολογισμό της προϊοντικής γκάμας της μητρικής αλλά και της
θυγατρικής εταιρίας NIKAS BULGARIA EAD.

Σε επίπεδο ομίλου εμφάνισε καθαρές ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 5,38 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,2 εκατ. ευρώ το 2007 και στη μητρική ζημίες 3,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,87 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v