Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σε κρίσιμη καμπή η νηματουργία Βαρβαρέσος

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η Βαρβαρέσος, η οποία έχει δεσμευτεί να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου με μετρητά προκειμένου να αποπληρώσει βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και ταυτόχρονα να εισρεύσουν νέα κεφάλαια.

  • της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου
Σε κρίσιμη καμπή η νηματουργία Βαρβαρέσος
Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η νηματουργία Βαρβαρέσος. Η διοίκηση της εταιρίας έχει δεσμευτεί να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά προκειμένου να αποπληρώσει βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και ταυτόχρονα να εισρεύσουν νέα κεφάλαια για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου αναδιάρθρωσης και διάσωσής της.

Ωστόσο, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μετατίθεται για το 2010, με την προσδοκία ότι η κλωστοϋφαντουργική αγορά θα παρουσιάσει καλύτερες συνθήκες για την ανάκαμψη της Βαρβαρέσος.

Την ίδια στιγμή η εταιρία βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Κομισιόν εξαιτίας της παροχής εγγύησης του ελληνικού δημοσίου για την αναδιάρθρωση των τραπεζικών υποχρεώσεων της εισηγμένης, η αναγκαιότητα και νομιμότητα της οποίας ελέγχονται.

Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, δεν έχει γνωστοποιηθεί. Ωστόσο, στην επαναληπτική γενική συνέλευση της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 7 Αυγούστου, με αντικείμενο την έγκριση της αύξησης, εκπρόσωπος της μετόχου κ. Αικατερίνης Βαρβαρέσου (μητέρα του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας Βαρβαρέσου, διευθύνοντος συμβούλου και β΄ αντιπροέδρου, αντίστοιχα), η οποία κατέχει ποσοστό 6,63% του μετοχικού κεφαλαίου, ζήτησε αναβολή της γενικής συνέλευσης για έναν μήνα, για λόγους που θα εκτεθούν στην επόμενη Γ.Σ., η οποία ορίστηκε για τις 4 Σεπτεμβρίου.

Παράγοντες της αγοράς διατυπώνουν την άποψη ότι η αναβολή ζητήθηκε σε μια προσπάθεια η εταιρία να κερδίσει χρόνο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία σύμφωνα με τον νόμο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε ένα 4μηνο από τη λήψη της σχετικής απόφασης.
 
Προφανώς, εκτιμάται, οι τράπεζες πιέζουν τους μετόχους της Βαρβαρέσος να βάλουν νέα κεφάλαια, προκειμένου η εταιρία να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχει, σε μια περίοδο όπου η κλωστοϋφαντουργία διεθνώς, και δη η ευρωπαϊκή, συρρικνώνεται.

Καθώς, λοιπόν, η αύξηση θα υλοποιηθεί με τη συμμετοχή των παλαιών μετόχων, ενδεχομένως να επιδιώκεται καλύτερο χρονικό σημείο, καθώς ο κλάδος προσδοκά μερική έστω ανάκαμψη από το 2010.

Θα πρέπει να επισημανθεί, επίσης, ότι στην εισήγηση της διοίκησης της Βαρβαρέσος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αφήνεται ανοικτό το θέμα μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης.

Ειδικότερα, προτείνεται "αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την έκδοση νέων κοινών ανώνυμων μετοχών εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου". Στο άρθρο 13α, παρ.1 αναφέρεται ειδικότερα πως "αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα".

Στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επισημαίνεται ότι οι βασικοί μέτοχοι της εταιρίας αναμένεται να ανακοινώσουν στη γενική συνέλευση την πρόθεσή τους σχετικά με τη διατήρηση ή μη του ποσοστού τους. Με βάση τα δεδομένα αυτά, λοιπόν, εκτιμάται ότι ενδεχομένως να μην καλυφθεί πλήρως η αύξηση από τους βασικούς μετόχους και πιθανόν, όπως λέγεται στην αγορά, να αναζητηθούν νέοι μέτοχοι, που θα ήθελαν να βάλουν χρήματα στην εταιρία.
 
Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο στην παρούσα συγκυρία θεωρείται μάλλον δύσκολο έως ανέφικτο, οπότε η παρέμβαση της κ. Αικατερίνης Βαρβαρέσου πιστεύεται ότι συνέβαλε ώστε να καθυστερήσει λίγο ακόμη η αύξηση, παρά την πίεση των τραπεζών, και να αναζητηθούν νέοι μέτοχοι εντός του 2010. Να σημειωθεί πως οι βασικοί μέτοχοι της Βαρβαρέσος, ήτοι, ο Κωνσταντίνος, η Αναστασία και η κ. Αικατερίνη Βαρβαρέσου, ελέγχουν αθροιστικά το 70,44% του μετοχικού κεφαλαίου. Το υπόλοιπο είναι free float.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τον περασμένο Φεβρουάριο η Βαρβαρέσος εκταμίευσε από την Εθνική Τράπεζα ποσό 2,387 εκατ. ευρώ το 2007, στο πλαίσιο της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της απόφασης του υπουργού Οικονομίας το 2008 για την ενίσχυση της διάσωσης της εταιρίας.

Η Βαρβαρέσος είχε υποβάλει επιχειρηματικό σχέδιο στην Κομισιόν, η οποία ενέκρινε εγγύηση δανείου 2,4 εκατ. ευρώ, προκειμένου η εταιρία να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της, λόγω της δύσκολης κατάστασης στον κλωστοϋφαντουργικό κλάδο, με στροφή στην παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων και με μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους.

Προτού προσφύγει στην Κομισιόν η Βαρβαρέσος, είχε εκδοθεί το 2007 απόφαση του υπουργού Οικονομίας με την οποία είχε εγκριθεί η παροχή εγγύησης του ελληνικού δημοσίου για οφειλές της εταιρίας προς τράπεζες, συνολικού ύψους 22,72 εκατ. ευρώ. Η απόφαση αυτή βασιζόταν σε προγενέστερη απόφαση του υπουργού Οικονομίας, με βάση την οποία παρεχόταν η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου σε πιστωτικά ιδρύματα για υποχρεώσεις, έως τις 31/12/2006, επιχειρήσεων εγκατεστημένων στον νομό Ημαθίας.

Αυτή η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου για την αναδιάρθρωση των τραπεζικών υποχρεώσεων της Βαρβαρέσος τίθεται τώρα στο μικροσκόπιο της Κομισιόν, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της οποίας ζητά με επιστολή της προς τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδος στις Βρυξέλλες διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δάνεια που έλαβε το 2007 η εισηγμένη.

Πιο συγκεκριμένα, ζητούνται διευκρινίσεις για τις τραπεζικές βαθμολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρίας κατά την εγγυοδοσία του Δημοσίου το 2007, καθώς και τις εξασφαλίσεις και τα επιτόκια των τραπεζικών δανείων της πριν και μετά την εγγυοδοσία. Επίσης, ζητούνται διευκρινίσεις για την πώληση της θυγατρικής Εκκοκκιστήρια Θήβας και συγκεκριμένα, γιατί έγινε δεκτή ως αντισταθμιστικό μέτρο για την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, δεδομένου ότι η εταιρία ήταν ζημιογόνα.

Οι κοινοτικές αρχές θεωρούν την αποδοχή του αντισταθμιστικού μέτρου ως ανεπαρκή και επισημαίνουν ότι θα έπρεπε να ζητηθούν πρόσθετα μέτρα και ιδία συμμετοχή της Βαρβαρέσος στο κόστος αναδιάρθρωσης.

Η παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού έγινε, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τις δηλώσεις εκπροσώπων της εταιρίας σε συνάντηση με τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού, ότι η επιχείρηση θα μπορούσε να πετύχει την αναδιάρθρωση των υφιστάμενων δανείων της και χωρίς την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, γιατί αυτά ήταν εξασφαλισμένα με υποθήκες και προσημειώσεις αξιοσημείωτης συνολικής αξίας και η πιστοληπτική ικανότητα της θεωρούνταν επαρκής από τις δανείστριες τράπεζες.

Ανεξάρτητα από την έκβαση της υπόθεσης αυτής, η Βαρβαρέσος βρίσκεται ενώπιον εξελίξεων, που θα καθορίσουν το μέλλον της. Με βάση τα στοιχεία του τριμήνου, παρουσιάζει ζημίες 1,1 εκατ. ευρώ, έναντι 951.258 ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2008 και πωλήσεις ελαφρά μειωμένες, στα 5,09 εκατ. ευρώ. Εγκατεστημένη σε μια περιοχή, στη Νάουσα, που πλήττεται ήδη από μεγάλη ανεργία λόγω της αποβιομηχάνισης που προηγήθηκε, η εταιρία έχει να αντιμετωπίσει ένα κρίσιμο στοίχημα για τη μελλοντική επιβίωσή της και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v