Επίλεκτος: Στη Γ.Σ. της 28/12 η μείωση κεφαλαίου

Την 28η Δεκεμβρίου 2009 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία, προκειμένου να συζητήσει τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου, λόγω ακύρωσης 301.563 ιδίων μετοχών της εταιρείας.

Επίλεκτος: Στη Γ.Σ. της 28/12 η μείωση κεφαλαίου
Την 28η Δεκεμβρίου 2009 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία, προκειμένου να συζητήσει τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 90.468,90 ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 52.979.733 σε 52.678.170 κοινές ονομαστικές μετοχές λόγω ακύρωσης 301.563 ιδίων μετοχών της εταιρείας.

Επιπλέον, στη Γ.Σ. θα συζητηθεί η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και επιτροπής ελέγχου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v