Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αστικά Ακίνητα: Στις 23/4 η αποκοπή μερίσματος

Τη διανομή μερίσματος 0,25 ευρώ ανά μετοχή (μετά την παρακράτηση φόρου 10% το πληρωτέο μέρισμα θα είναι 0,225%) αποφάσισε η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Αστικά Ακίνητα, σήμερα 21.04.2010.

Αστικά Ακίνητα: Στις 23/4 η αποκοπή μερίσματος
Τη διανομή μερίσματος 0,25 ευρώ ανά μετοχή (μετά την παρακράτηση φόρου 10% το πληρωτέο μέρισμα θα είναι 0,225%) αποφάσισε η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Αστικά Ακίνητα, σήμερα 21.04.2010.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων της Εταιρίας στις 27.04.2010 (record date).

Από την 23.04.2010 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος. Ως ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 03.05.2010.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v