Νίκας: Συρρίκνωση ζημιών στο α' τρίμηνο 2010

Στα 0,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές στα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου της Νίκας στο α' τρίμηνο έναντι ζημιών 0,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2009.

Νίκας: Συρρίκνωση ζημιών στο α' τρίμηνο 2010
Στα 0,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές στα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου της Νίκας στο α' τρίμηνο έναντι ζημιών 0,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2009.

Αναλυτικά για τον όμιλο, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο τρίμηνο του 2010 διαμορφώθηκε σε ευρώ 21,0 εκατ. έναντι ευρώ 23,1 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο του 2009.

Ενισχυμένο κατά 3,3 μονάδες βάσης εμφανίζεται το μικτό περιθώριο κέρδους το οποίο διαμορφώθηκε σε 38,7% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 35,4% στο πρώτο τρίμηνο του 2009 ενώ την ίδια περίοδο το μικτό κέρδος του ομίλου υποχώρησε οριακά και ανήλθε σε ευρώ 8,1 εκατ.

Η βελτίωση του μεικτού περιθωρίου και του λειτουργικού κόστους συνέτειναν στην ενίσχυση του ενοποιημένου EBITDA, το οποίο ανήλθε σε ευρώ 1,8 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο του 2010 έναντι ευρώ 1,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2009 σημειώνοντας αύξηση κατά 33,7%.
 
Κατά συνέπεια σημαντικά αυξημένο κατά 191,3% εμφανίζεται το ενοποιημένο EBIT το οποίο ανήλθε ευρώ 0,6 εκατ. έναντι ευρώ 0,2 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2009. Το EBT του ομίλου διαμορφώθηκε σε ζημιές ευρώ 0,5 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 0,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2009.

Τέλος το ενοποιημένο EAT διαμορφώθηκε σε ζημίες ευρώ 0,5 εκατ. έναντι ευρώ 0,8 εκατ.
ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,5 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 0,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2009.

Μητρική Εταιρεία:

Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ στο πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2010 ανήλθε σε ευρώ 21,0 εκατ. έναντι ευρώ 22,4 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο του 2009 καταγράφοντας μείωση κατά 6,0% περίπου.

Το περιθώριο μικτού κέρδους εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε στο 36,8% επί του κύκλου εργασιών έναντι 35,6% το πρώτο τρίμηνο του 2009 παρά το γεγονός ότι το μικτό κέρδος υποχώρησε κατά 2,7% και ανήλθε στο πρώτο τρίμηνο του 2010 σε ευρώ 7,7 εκατ. έναντι ευρώ 8,0 εκατ. στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2009.

Ενισχυμένα κατά 3,2% εμφανίζονται τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία ανήλθαν σε ευρώ 1,8 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο του 2010 έναντι ευρώ 1,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2009 γεγονός που αποδίδεται στη βελτίωση του λειτουργικού κόστους.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) κατέγραψαν αύξηση κατά 13,6% και ανήλθαν σε ευρώ 1,0 εκατ. έναντι ευρώ 0,9 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2009.

Τέλος τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε ευρώ 49,6 χιλ. έναντι ευρώ 34,2 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2009 καταγράφοντας αύξηση κατά 45% ενώ τα καθαρά μετά φόρων κέρδη
ανήλθαν σε ευρώ 30,2 χιλ. έναντι ευρώ 28,0 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2009.
 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v