Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας ΑΒΕΕΑ: Με 46,6% ο Α. Παπαπαναγιώτου

Η Δρομέας ΑΒΕΕΑ ανακοινώνει ότι ο κ. Α. Παπαπαναγιώτου Πρόεδρος του Δ.Σ.& Δ/νων Σύμβουλος, προέβη στις 10/06/2010 σε αγορά 1.000.000 μετοχών, με αποτέλεσμα το ποσοστό του να μεταβληθεί από 43,721% σε 46,60%.

Δρομέας ΑΒΕΕΑ: Με 46,6% ο Α. Παπαπαναγιώτου
Η Δρομέας ΑΒΕΕΑ ανακοινώνει ότι ο κ. Ιωάννης Παπαπαναγιώτου, μεγαλομέτοχος της εταιρίας, προέβη στις 10/06/2010 σε πώληση 1.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας 339.000 ευρώ, μέσω εντολής διακανονισμού εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC transaction), με αποτέλεσμα το συνολικό μέγεθος των μετοχών του και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφων του να μεταβληθεί από 28,694% σε 25.813%.

Ο κ. Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου Πρόεδρος του Δ.Σ.& Δ/νων Σύμβουλος, προέβη στις 10/06/2010 σε αγορά των ως άνω 1.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας 340.490 ευρώ, μέσω εντολής διακανονισμού εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC transaction), με αποτέλεσμα το συνολικό μέγεθος των μετοχών του και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφων του να μεταβληθεί από 43,721% σε 46,60%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v