Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οι θέσεις της Centric για την αγορά παιγνίων

Η Centric καθώς και η Sportingbet Plc, κατέθεσαν τις προτάσεις τους ενόψει της ολοκλήρωσης της δημόσιας διαβούλευσης για το νομοσχέδιο ρύθμισης της αγοράς παιγνίων παίρνοντας σαφή θέση υπέρ της ανοιχτής αγοράς.

Οι θέσεις της Centric για την αγορά παιγνίων
Η Centric καθώς και η Sportingbet Plc, κατέθεσαν τις προτάσεις τους ενόψει της ολοκλήρωσης της δημόσιας διαβούλευσης για το νομοσχέδιο ρύθμισης της αγοράς παιγνίων παίρνοντας σαφή θέση υπέρ της ανοιχτής αγοράς, με την προϋπόθεση της θέσπισης αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου που θα ορίζει τους κανόνες, τη δεοντολογία και το σύστημα ελέγχων και ποινών της εν λόγω αγοράς.

Μεταφέροντας την εμπειρία της από τον ευρωπαϊκό χώρο και από τη συνεργασία της με ηγετικούς σε παγκόσμιο επίπεδο παρόχους διαδικτυακών παιχνιδιών, η Centric καταθέτει μαζί με τη Sportignbet μία σειρά από προτάσεις που αποσκοπούν τόσο στην ασφάλεια των παικτών όσο και στην επιλογή αξιόπιστων παρόχων και στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Η Centric, η οποία δραστηριοποιείται στη διεθνή αγορά διαδικτυακής ψυχαγωγίας από το 2007, τονίζει ότι η οριοθέτηση του πλαισίου λειτουργίας της αντίστοιχης ελληνικής αγοράς μπορεί να επωφεληθεί από την αξιοποίηση των αποδεδειγμένα αποτελεσματικών διεθνών πρακτικών.

Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις της Centric και της Sportingbet Plc για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων συνοψίζονται στα παρακάτω:

- Παίγνια που περιλαμβάνονται: Υπαγωγή όλων ανεξαιρέτως των τυχερών παιχνιδιών (επίγειων ή διαδικτυακών), παιγνίων, διοργανωτών, παρόχων καθώς και πιστωτικών ιδρυμάτων υπό την εποπτεία της Επιτροπής Εποπτείας Παιγνίων (Ε.Ε.Π.) ώστε να υπάρχει κοινό νομικό πλαίσιο και κανονισμός. Ρύθμιση της σημαντικής αγοράς του διαδικτυακού καζίνο, που εκτιμάται στα € 3,5 δισ. περίπου (πονταρίσματα).

- Προστασία των παικτών: Καθολική απαγόρευση συμμετοχής ανηλίκων, απαγόρευση όλων των οικονομικών κινήτρων προσέλκυσης νέων πελατών (πίστωση, έκπτωση κλπ), πλήρης ταυτοποίηση του πελάτη στους διαδικτυακούς παρόχους με ηλεκτρονικό τρόπο, στους δε επίγειους στα πρότυπα των επίγειων καζίνο με δυνατότητες αυτοαποκλεισμού είτε από τον πάροχο είτε από την Ε.Ε.Π. καθώς και απαγόρευση μεγάλων συναλλαγών στο στοίχημα με μετρητά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Συνεργασία μεταξύ όλων των παρόχων, της Ε.Ε.Π. και των αρμοδίων αρχών σε περίπτωση ύποπτων ή παράνομων ροών κεφαλαίων.

- Διαφήμιση και προώθηση των τυχερών παιχνιδιών: Θέσπιση σαφών και κοινών κανόνων προβολής για όλα τα παίγνια ανεξαιρέτως, με γνώμονα: την προστασία των ανηλίκων, τις κοινωνικές διαστάσεις των παιγνίων, την επιβολή αυστηρών περιορισμών γύρω από το περιεχόμενο, τα μέσα και τις ώρες διαφήμισης.

Προτείνεται υιοθέτηση κώδικα δεοντολογίας στο πνεύμα της Βρετανικής Επιτροπής Διαφημιστικής Πρακτικής (Committee of Advertising Practice) που είναι από τις πιο σαφείς, αναλυτικές, συντηρητικές, απαιτητικές και προστατευτικές προσεγγίσεις.

- Διαφάνεια Παρόχων: Εξασφάλιση της πλήρους διαφάνειας των μετόχων της εταιρείας-παρόχου μέχρι φυσικού προσώπου καθώς και των κύριων διευθυντικών στελεχών της. Εξασφάλιση κεφαλαιακής επάρκειας και ιστορικό κερδοφορίας κατά Δ.Λ.Π. (τουλάχιστον τριετία) για τον πάροχο. Επίσης οι κυρώσεις θα πρέπει για λόγους ισοτιμίας να αφορούν σε όλους τους παρόχους ακόμη και αυτούς που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν νομοσχέδιο.

- Αδειοδότηση διαδικτυακών παρόχων: Όσον αφορά στην αδειοδότηση των διαδικτυακών παρόχων, η βέλτιστη προσέγγιση είναι αυτή που περιγράφεται στην περίπτωση Α' του ?ρθρου 11, να επιτραπεί δηλαδή απεριόριστος αριθμός αδειών, οι οποίες όμως να χορηγηθούν με πολύ αυστηρά κριτήρια σε όλα τα επίπεδα. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, εξασφαλίζοντας νέες θέσεις εργασίας ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται τα έσοδα του Κράτους.

- Αποκλεισμός παρόχων: Επιπλέον ο μηχανισμός αποκλεισμού μη-αδειοδοτημένων παρόχων είναι ένα από τα κεντρικά σημεία που θα εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου.

- Φορολόγηση/εισφορά: Προτείνεται η εφάπαξ εισφορά να είναι ανάλογη των ισχυόντων σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, λαμβάνοντας υπόψιν και πληθυσμιακά κριτήρια. Η περιοδική εισφορά να υπολογίζεται ως ποσοστό επί των μεικτών κερδών (συνολικός στοιχηματισμός μείον κέρδη παικτών ή "payout") και σε κάθε περίπτωση να μην είναι χαμηλότερο του €1 εκατ., ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των παρόχων. Ταυτόχρονα θέσπιση μέγιστου ορίου payout ίσο με 80% επί του συνολικού στοιχηματισμού, το οποίο και θα διασφαλίσει την ύπαρξη φορολογητέας ύλης για το δημόσιο. Επιπλέον η φορολογία του στοιχήματος να είναι η ίδια για όλα τα είδη στοιχηματισμού (επίγεια και διαδικτυακά) καθώς και για όλα τα μέσα διάθεσής τους (πρακτορεία ή διαδικτυακά) για τη διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού.

- Ανταλλακτήρια Στοιχημάτων: Προτείνουμε την μη αδειοδότηση των ανταλλακτηρίων στοιχημάτων καθώς τα ανταλλακτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως δίαυλος αντασφάλισης στοιχημάτων μη-αδειοδοτημένων παρόχων είτε ως δίαυλος διακίνησης παράνομου χρήματος.

Η Centric καθώς και η Sporingbet καταθέτουν ανοιχτά και με υπευθυνότητα την εμπειρία τους στο δημόσιο διάλογο για την αξιοποίηση μίας σημαντικής ευκαιρίας: να διευθετηθούν τα μελανά σημεία μίας αγοράς η οποία λειτουργεί σήμερα στην Ελλάδα με απαρχαιωμένη νομοθεσία που αδρανοποιεί τον ανταγωνισμό και την επιχειρηματικότητα, αφήνει περιθώρια παράνομης ή ανήθικης δραστηριότητας, και στερεί από την ελληνική οικονομία τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τα οφέλη από την ορθά ρυθμισμένη και ανταγωνιστική λειτουργία μίας ιδιαίτερα ανεπτυγμένης και επικερδούς αγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v