Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ: Παρέλευση 5ετίας για μέρισμα 2004

Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ανακοινώνει ότι η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2004 εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2010.

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ: Παρέλευση 5ετίας για μέρισμα 2004
Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ανακοινώνει ότι η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2004 εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2010.

Οι μέτοχοι της εταιρίας που δικαιούνται το μέρισμα της χρήσης 2004 και οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν το έχουν εισπράξει, δύνανται να εξυπηρετηθούν από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων.

Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2010 τα μη εισπραχθέντα μερίσματα θα παραγραφούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v