Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha: Πρόγραμμα εφάπαξ από το προσωπικό

Πρόγραμμα παροχής εφάπαξ στους εργαζόμενους δημιούργησε και υλοποιεί από 1/1/2011 ο σύλλογος προσωπικού της Alpha Bank σε συνεργασία με την ασφαλιστική ΑΧΑ.

Alpha: Πρόγραμμα εφάπαξ από το προσωπικό
Πρόγραμμα παροχής εφάπαξ στους εργαζόμενους δημιούργησε και υλοποιεί από 1/1/2011 ο σύλλογος προσωπικού της Alpha Bank σε συνεργασία με την ασφαλιστική ΑΧΑ.

Σύμφωνα με αυτό, από την 1-1-2011 δημιουργείται ειδικός πυλώνας για την παροχή εφάπαξ σε όλους τους εργαζόμενους της Alpha Bank που έχουν προσληφθεί και ασφαλισθεί για πρώτη φορά από την 1-1-1993 και μετά.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση: "ο Σύλλογος Προσωπικού της ALPHA BANK με συστηματική δουλειά, σύγχρονη αντίληψη και δημιουργικό διάλογο με την τράπεζα πραγματοποίησε μια μεγάλη υπόσχεση και έναν κεντρικό προγραμματικό στόχο. Τη δημιουργία ειδικού πυλώνα ασφάλισης που λειτουργεί συμπληρωματικά με την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων.

Αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της συμφωνίας που πραγματοποιείται σε μια τόσο κρίσιμη χρονική συγκυρία, αποτελεί η οικονομική συμμετοχή της Τράπεζας κατά ποσοστό ως και 3%.

Έτσι από την 1-1-2011 δημιουργείται ειδικός πυλώνας για την παροχή εφάπαξ σε όλους τους εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί και ασφαλισθεί για πρώτη φορά από την 1-1-1993 και μετά. Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται σε συνεργασία με την παγκοσμίως αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία ΑΧΑ.

Πως θα λειτουργήσει το σύστημα της ασφάλισης:

Για κάθε ένα από τα ασφαλιζόμενα μέλη τηρείται αναλυτικός ατομικός λογαριασμός επενδύσεων, ο οποίος θα αποτελείται από 2 μέρη:

1. Το τμήμα που δημιουργείται από τις εισφορές του ασφαλισμένου.
2. Το τμήμα που δημιουργείται από τις εισφορές της τράπεζας.
2α. Οι μηνιαίες εισφορές του εργαζόμενου θα είναι 2% και της τράπεζας 2%.
2β. Επίσης ο εργαζόμενος θα μπορεί να συμμετέχει και με εισφορές ύψους από 3% έως και 6% ενώ η τράπεζα με εισφορές 3%.

Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός των απολαβών του εφάπαξ με τα αντίστοιχα χρόνια δουλειάς και τις εισφορές στο νέο πρόγραμμα.

Άνδρας:

Πρόσληψη

ηλικία πρόσληψης

έτη δουλειάς

εισφορές 2%+2%

εισφορές

3%+3%

1-1-1999

29

33

εφάπαξ 157.131

εφάπαξ 221.015

3-4-2000

27

35

εφάπαξ 197.864

εφάπαξ 280.618

1-1-2007

27

35

εφάπαξ 157.000

εφάπαξ 235.000Γυναίκα:

Πρόσληψη

ηλικία πρόσληψης

έτη δουλειάς

εισφορές 2%+2%

εισφορές

3%+3%

16-6-2000

33

24

εφάπαξ 97.702

εφάπαξ 134.209

01-01-2008

25

32

εφάπαξ 121.000

εφάπαξ 182.000Επισημαίνεται ότι ο εργαζόμενος θα έχει και την φοροαπαλλαγή η οποία ισχύσει, σύμφωνα με τη νομοθεσία, για τα ασφαλιστικά προϊόντα και εκπίπτει από το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα.


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v