Νίκας: Συρρίκνωση ζημιών στο εννεάμηνο 2010

Στα 0,9 εκατ. ευρώ περιορίστηκαν τα καθαρά κέρδη της Νίκας στο εννεάμηνο 2010 έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία.

Νίκας: Συρρίκνωση ζημιών στο εννεάμηνο 2010
Στα 0,9 εκατ. ευρώ περιορίστηκαν τα καθαρά κέρδη της Νίκας στο εννεάμηνο 2010 έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία.

Αναλυτικά, ο Όμιλος εταιρειών Νίκας ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.).

Μητρική Εταιρεία:

Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ στο εννεάμηνο του 2010 ανήλθε σε ευρώ 63,7 εκατ. έναντι ευρώ 69,7 εκατ. στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2009 καταγράφοντας μείωση κατά 8,6% περίπου.

Παρόλη την μείωση των πωλήσεων το περιθώριο μικτού κέρδους εμφανίζεται ενισχυμένο
κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε στο 36,8% επί του κύκλου εργασιών έναντι
35,6% το εννεάμηνο του 2009 ενώ το μικτό κέρδος υποχώρησε κατά 5,4% διαμορφούμενο σε
ευρώ 23,5 εκατ. στο εννεάμηνο του 2010 έναντι ευρώ 24,8 εκατ. στο αντίστοιχο εννεάμηνο του
2009.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο εννεάμηνο του 2010 σε ευρώ 5,4 εκατ. έναντι ευρώ 6,7
εκατ. στο εννεάμηνο του 2009. Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε ευρώ 3,2 εκατ. έναντι ευρώ 4,1 εκατ. στο
εννεάμηνο του 2009. Τέλος τα κέρδη προ φόρων (EBT) υποχώρησαν σε ευρώ 0,7 εκατ. έναντι
ευρώ 1,5 εκατ. στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2009. Τέλος τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε
ευρώ 0,5 εκατ. έναντι ευρώ 1,2 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2009.

Όμιλος:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο του 2010 ανήλθε σε ευρώ 64,2 εκατ. έναντι
ευρώ 72,3 εκατ.
στο εννεάμηνο του 2009 καταγράφοντας μείωση κατά 11,2% περίπου.

Αντίθετα το μικτό περιθώριο κέρδους εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 3,7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε σε 38,8% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 35,1% στο εννεάμηνο του 2009 ενώ την ίδια περίοδο το μικτό κέρδος του ομίλου υποχώρησε κατά 1,9% και ανήλθε σε ευρώ 24,9 εκατ. έναντι ευρώ 25,3 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ενισχυμένο κατά 7,2% εμφανίζεται το ενοποιημένο EBITDA, το οποίο ανήλθε σε ευρώ 5,7 εκατ. έναντι ευρώ 5,3 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2009. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στις συνεχείς προσπάθειες εξορθολογισμού και συγκράτησης του λειτουργικού κόστους καθώς και του ενισχυμένου μικτού περιθωρίου κέρδους.

Αντίστοιχα αυξημένο κατά 30,6% εμφανίζεται το ενοποιημένο EBIT, το οποίο ανήλθε ευρώ 2,5 εκατ. στο εννεάμηνο του 2010 έναντι ευρώ 1,9 εκατ. στο εννεάμηνο του 2009. Τα EBT του ομίλου εμφανίζεται βελτιωμένο και διαμορφώθηκε σε ζημιές ευρώ 0,6 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 1,1 εκατ. στο εννεάμηνο του 2009.

Αντίστοιχα βελτιωμένο εμφανίζεται και το ενοποιημένο EAT, το οποίο διαμορφώθηκε σε ζημίες ευρώ 0,9 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 1,5 εκατ. ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες 1,0 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 1,6 εκατ. στο εννεάμηνο του 2009.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v