Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Επιχορήγηση 2,26 εκ.€ για Μαγούλα

Εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 2.258.564 ευρώ για την επένδυση της εταιρίας Πλαίσιο Computers που υλοποίησε στην Μαγούλα Αττικής (ανέγερση κέντρου αποθήκευσης και διανομής).

Πλαίσιο: Επιχορήγηση 2,26 εκ.€ για Μαγούλα
Εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 2.258.564 ευρώ για την επένδυση της εταιρίας Πλαίσιο Computers που υλοποίησε στην Μαγούλα Αττικής (ανέγερση κέντρου αποθήκευσης και διανομής, στην περιοχή Σκληρη).
 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πιστοποιήθηκε από το υπουργείο η ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανήλθε σε 4.411.541 ευρώ.

Το εν λόγω ποσό, του οποίου αναμένεται η είσπραξη εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος, θα αντιμετωπισθεί σύμφωνα με τις επιταγές του ΔΛΠ 20 "Κρατικές επιχορηγήσεις" και δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v