ΣΑΡΑΝ: Πώληση 52.655 τεμαχίων από μέτοχο

Η Κτηματική Εταιρία Κ. Σαραντόπουλος προέβη στις 22/12/2011 σε πώληση 52.655 κοινών ονομαστικών μετοχών της Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος, συνολικής αξίας 56.340,85 ευρώ.

ΣΑΡΑΝ: Πώληση 52.655 τεμαχίων από μέτοχο
Η Κτηματική Εταιρία Κ. Σαραντόπουλος προέβη στις 22/12/2011 σε πώληση 52.655 κοινών ονομαστικών μετοχών της Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος, συνολικής αξίας 56.340,85 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v