Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων το 40% της ΕΥΑΘ

Στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), μεταβίβασε με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή άνευ ανταλλάγματος,στις 27/1/2012, το Ελληνικό Δημόσιο το 40% της ΕΥΑΘ.

Στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων το 40% της ΕΥΑΘ
Στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), μεταβίβασε με  εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή άνευ ανταλλάγματος,στις 27/1/2012, το Ελληνικό Δημόσιο το 40%  της ΕΥΑΘ.

Η μεταβίβαση  έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»(ΦΕΚ 152/Α΄) και της υπ΄αριθμ. 195/2011 (ΦΕΚ 2501/Β΄) απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ).

Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 100% και ως εκ τούτου ελέγχει έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου. 

Μετά τη μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο 14.520.000 μετοχών ΕΥΑΘ (ποσοστό 40%) στο « Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ» και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου Το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 34,02%.ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v