Νίκας:Αποχώρηση Λ. Κολιούλη- Νέος CEO ο Σ. Λαύκας

Η Νίκας ΑΒΕΕ ανακοίνωσε την αποχώρηση του Λεωνίδα Κολιούλη από τη θέση του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, στις 31/1/2012. Τη θέση του αναλαμβάνει ο Σ. Λαύκας.

Νίκας:Αποχώρηση Λ. Κολιούλη- Νέος CEO ο Σ. Λαύκας
Η Νίκας ΑΒΕΕ ανακοίνωσε την αποχώρηση του Λεωνίδα Κολιούλη από τη θέση του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, στις 31/1/2012. Τη θέση του αναλαμβάνει ο Σ.  Λαύκας.

Εις αντικατάσταση του κου Κολιούλη εξελέγη από το Διοικητικό Συμβούλιο ο κος Σωτήρης Λαύκας, για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Δ.Σ., δηλαδή μέχρι τις 4/11/2016, εκλογή που θα επικυρωθεί από την επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Ο κος Λαύκας εργάστηκε επί 13 έτη στην εταιρεία ALGIDA του Ομίλου UNILEVER ως Διευθυντής Πωλήσεων, 2 έτη στην εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ ως Διευθυντής Δικτύου, 4 έτη στον Όμιλο ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ως Γενικός Διευθυντής και 7 έτη στην εταιρεία ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΕΕ ως Διευθύνων Σύμβουλος.

Η Διοίκηση εύχεται στον κο Λαύκα καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ως ακολούθως:

1) Στέργιος Νέζης, Πρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2) Σωτήριος Λαύκας, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3) Γεώργιος Γιατράκος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4) Άγγελος Πλακόπητας, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5) Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6) Στυλιανός Αργυρός, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7) Αλέξανδρος Βουσβούνης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8) Μιχαήλ Μαδιανός, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9) Κωνσταντίνος Βουσβούνης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
10) Ιωάννης Τσακίρης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας χορήγησε δικαιώματα υπογραφής αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v