Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Αστικά Ακίνητα:Στα €3,6 εκ. τα κέρδη το '11

Στα 3,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη μετά φόρους της Alpha Αστικά Ακίνητα το 2011, όσο και κατά την προηγούμενη χρήση, μετά και την έκτακτη εισφορά επί των κερδών της χρήσεως του 2009.

Alpha Αστικά Ακίνητα:Στα €3,6 εκ. τα κέρδη το '11
Στα 3,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη μετά φόρους της Alpha Αστικά Ακίνητα το 2011, όσο και κατά την προηγούμενη χρήση, μετά και την έκτακτη εισφορά επί των κερδών της χρήσεως του 2009.
 
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 10,7 εκατ. ευρώ έναντι 12,5 εκατ. ευρώ το 2010.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Αστικά Ακίνητα απεφάσισε να προτείνει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v