ΙΑΣΩ: Πώληση 1.000 μετοχών από τον Σ. Ζουρντό

Η εταιρία ΙΑΣΩ ΑΕ ανακοίνωσε ότι ο μέτοχος Ζουρντός Σαράντος, Αντιπρόεδρος Α’ του Δ.Σ της εταιρίας προέβη την 06/03 σε πώληση 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΙΑΣΩ Α.Ε συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 680,50.

ΙΑΣΩ: Πώληση 1.000 μετοχών από τον Σ. Ζουρντό
Η εταιρία ΙΑΣΩ ΑΕ ανακοίνωσε ότι ο μέτοχος Ζουρντός Σαράντος, Αντιπρόεδρος Α’ του Δ.Σ της εταιρίας προέβη την 06/03 σε πώληση 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΙΑΣΩ Α.Ε συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 680,50.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v