ΙΑΣΩ: Στα 2,54 εκατ. οι ζημίες του ομίλου

Διεύρυνση ζημιών σε επίπεδο ομίλου και μείωση κερδών σε επίπεδο εταιρείας εμφάνισε το 2011 το ΙΑΣΩ, καθώς οι ζημίες του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 2,54 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη της εταιρείας υποχώρησαν στα 8,40 εκατ. ευρώ.

ΙΑΣΩ: Στα 2,54 εκατ. οι ζημίες του ομίλου
Διεύρυνση ζημιών σε επίπεδο ομίλου και μείωση κερδών σε επίπεδο εταιρείας εμφάνισε το 2011 το ΙΑΣΩ, καθώς οι ζημίες του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 2,54 εκατ. ευρώ (από ζημίες 1,87 εκατ. ευρώ το 2010), ενώ τα καθαρά κέρδη της εταιρείας υποχώρησαν στα 8,40 εκατ. ευρώ από 8,57 εκατ. ευρώ το 2010.

Τα EBITDA σε επίπεδο ομίλου αυξήθηκαν στα 20,13 εκατ. ευρώ (από 19,29 εκατ. ευρώ), όμως σε επίπεδο εταιρείας μειώθηκαν στα 18,67 εκατ. ευρώ (από 20,57 εκατ. ευρώ).

Χαμηλότερα διαμορφώθηκε και ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο τόσο ομίλου (στα 124,37 εκατ. από 149,07 εκατ.) όσο και εταιρείας (σε 68,83 εκατ. από 87,10 εκατ. ευρώ)


Ο πρόεδρος του ομίλου ΙΑΣΩ Γιώργος Σταματίου, σχολιάζοντας τα εν λόγω αποτελέσματα, δήλωσε:

"Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα καθώς και αυτά της μητρικής εταιρείας επηρεάστηκαν από την έντονη ύφεση στην οποία βρίσκεται η οικονομία της χώρας μας και όχι μόνο. Η μείωση της εγχώριας ζήτησης σε υπηρεσίες υγείας μπορεί να περιορίστηκε ελαφρώς από ξένους ασθενείς αλλά δεν αποτέλεσε για τις περισσότερες εταιρείες του κλάδου αξιόλογο οικονομικό μέγεθος. Στοιχείο ιδιαίτερης σημασίας αποτελεί για όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας η συνεργασία τους με τον ΕΟΠΥΥ που αλλάζει το τοπίο του κλάδου και επηρεάζει τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.

Εξίσου σοβαρή επίδραση στα οικονομικά μεγέθη και ιδίως στα αποτελέσματα των εταιρειών αποτελεί η κρίση ρευστότητας της αγοράς και το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος.

Τα αποτελέσματα που δημοσίευσε το ΙΑΣΩ εμπεριέχουν και χαρακτηρίζονται από αυτές τις επιδράσεις, καταφανέστερη των οποίων είναι οι αυξημένοι χρεωστικοί τόκοι, που στο 2011 είναι υπερδιπλάσιοι του 2010. Μάλιστα, το ζήτημα των χρεωστικών τόκων και του δανεισμού γενικότερα προσπαθήσαμε να το περιορίσουμε μέσω της περσινής ενέργειας αύξησης του κεφαλαίου της μητρικής που δεν ολοκληρώθηκε λόγω ειδικών συνθηκών.

Για την επούλωση του προβλήματος αυτού ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. κρίναμε και βέβαια αποφασίσαμε, ότι εκτός από τις συζητήσεις που θα πραγματοποιήσουμε μέχρι τις 31 Μαΐου με τους ομολογιούχους για σύναψη νέας συμφωνίας αναφορικά με τα δάνεια των εταιρειών του ομίλου, θα εισηγηθούμε στην ετήσια τακτική Γ.Σ. της εταιρείας, την κεφαλαιοποίηση του υποχρεωτικού από το νόμο μέρους των κερδών μετά από φόρους.

Ως ιατρός, δεν επιθυμώ να αναφερθώ περισσότερο στα ποσοτικά μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων και αρκούμαι σε δύο χαρακτηριστικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν και τη σχετική αισιοδοξία όλων μας: Το πρώτο είναι τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, γνωστά ως EBITDA, που παρουσίασαν μικρή αύξηση και έφτασαν το 2011 στα 20,13 εκατ. ευρώ, έναντι των περσινών 19,29 εκατ. ευρώ. Το δεύτερο αφορά στα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής ΙΑΣΩ, τα οποία διαμορφώθηκαν το 2011 στα ίδια επίπεδα με το 2010 αφού έφτασαν στα 8,40 εκατ., έναντι 8,57 εκατ., ευρώ που ήταν πέρυσι.

Εμείς όλοι οι άνθρωποι του ΙΑΣΩ είμαστε υποχρεωμένοι να βλέπουμε με αισιοδοξία το μέλλον και για τούτο δράττομαι της ευκαιρίας να καλέσω όλους τους ανθρώπους της οικογένειας ΙΑΣΩ να συνεχίσουμε με ίδια και μεγαλύτερη ένταση την προσπάθεια για διαρκώς καλύτερες υπηρεσίες. Η διεύρυνση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, η μείωση του κόστους της λειτουργίας μας και η μείωση των προσφερόμενων τιμών σε όλους όσους κάνουν χρήση των υπηρεσιών μας, αποτέλεσαν πέρυσι και συνεχίζουν και φέτος να αποτελούν τους κατευθυντήριους άξονες της έργου μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραβλέπουμε κάθε καινοτομία και εξέλιξη του χώρου της υγείας. Αγκαλιάζουμε και υιοθετούμε τις αλλαγές - εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης και θέλουμε, παρά τις όποιες δυσκολίες, να είμαστε στην πρωτοπορία και αυτού του κριτηρίου αξιολόγησης
".


*** Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΙΑΣΩ επισυνάπτεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v