ΙΑΣΩ: Ενδοοικογενειακή μεταβίβαση μετοχών

Η εταιρία ΙΑΣΩ ΑΕ ανακοίνωσε ότι o μέτοχος κ. Ζουρντός Σαράντος προέβη στις 17/4 σε πώληση - εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 50.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εισηγμένης, συνολικής καθαρής αξίας 30.000 ευρώ.

ΙΑΣΩ: Ενδοοικογενειακή μεταβίβαση μετοχών
Η εταιρία ΙΑΣΩ ΑΕ ανακοίνωσε ότι o μέτοχος κ. Ζουρντός Σαράντος του Σταματίου, Α’ Αντιπρόεδρος της εταιρίας προέβη στις 17/4 σε πώληση - εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 50.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εισηγμένης, συνολικής καθαρής αξίας 30.000 ευρώ.
 
Αγοραστής των μετοχών είναι η μέτοχος κα. Ζουρντού Σταματίνα - Εμμανουέλα του Σαράντου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v