Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Αποφάσεις της ΓΣ στις 16/5

Πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 16/05, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep.

Mermeren: Αποφάσεις της ΓΣ στις 16/5
Πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 16/05, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep, κατά την οποία, σύμφωνα με την Ημερήσια διάταξη:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή για την χρήση 2011.
2. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιοι λογαριασμοί της Εταιρείας για την περίοδο 1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2011.
3. Εγκρίθηκε η Έκθεση επί των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το έτος 2011.
4. Εγκρίθηκε η απόφαση για κάλυψη των ζημιών της Εταιρείας για την χρήση 2011.
5. Εγκρίθηκε η απόφαση για διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας για τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2012 και
6. Εγκρίθηκε η απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού της Mermeren Kombinat AD Prilep.

Οι μέτοχοι που συμμετείχαν ή εκπροσωπήθηκαν είναι τέσσερις και αντιπροσωπεύουν το 88,63% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Όλες οι στη συνέχεια αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v