Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αutohellas: Ξεκινά τις αγορές ιδίων μετοχών

Το Δ.Σ. της Αutohellas στις 17 Μαΐου 2012, αποφάσισε να υλοποιήσει την από 24/4/2012 απόφαση της Γ.Σ. για αγορές ιδίων μετοχών στο διάστημα από 08.06.2012 έως 24.04.2014.

Αutohellas: Ξεκινά τις αγορές ιδίων μετοχών
Το Δ.Σ. της Αutohellas στις 17 Μαΐου 2012, αποφάσισε να υλοποιήσει την από 24/4/2012 απόφαση της Γ.Σ. για αγορές ιδίων μετοχών στο διάστημα από 08.06.2012 έως 24.04.2014. 

Ο ανώτατος αριθμός ιδίων μετοχών προς αγορά στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν θα υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 3.636.000 μετοχές.

Η απόκτηση των ανωτέρω ιδίων μετοχών θα έχει ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 4 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v