Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Moda Bagno: Μείωση 25,08% στην αμοιβή προέδρου

Τη μείωση της αμοιβής του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας για το διάστημα από 1/7/2012 - 30/6/2013 κατά ποσοστό 25,08%, καθώς και την εκλογή νέου Δ.Σ. ενέκρινε η Γ.Σ. της Moda Bagno στις 31/5.

Moda Bagno: Μείωση 25,08% στην αμοιβή προέδρου
Τη μείωση της αμοιβής του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας για το διάστημα από 1/7/2012 - 30/6/2013 κατά ποσοστό 25,08%, καθώς και την εκλογή νέου Δ.Σ. ενέκρινε η Γ.Σ. της Moda Bagno που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου.

Ειδικότερα, εκλέχτηκε ομόφωνα νέο εξαμελές Δ.Σ. της εταιρίας αποτελούμενο από τα ακόλουθα μέλη.
- Νικόλαος – Ελευθέριος Bαρβέρης του Ευαγγέλου
- Αγγέλα Βαρβέρη συζ. Νικολάου Βαρβέρη
- Ευφροσύνη Βαρβέρη του Ευαγγέλου
- Γεώργιος Ντανάκας του Χρήστου
- Γεώργιος Βασιλειάδης του Κωνσταντίνου
- Κωνσταντίνος Καραγκούνης του Θεοδώρου

Η θητεία των μελών του νέου Δ.Σ. είναι τριετής, ήτοι λήγει την 31η Μαΐου 2015, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Επιπλέον, η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τη μείωση της αμοιβής του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου για το διάστημα από 1/7/2012 - 30/6/2013 κατά ποσοστό 25,08% επί των μηνιαίων καταβαλλόμενων αποδοχών του.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v