Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Εκτός μετοχικής σύνθεσης η PFHL

Η PFHL και οι θυγατρικές αυτής, έπαψαν να είναι μητρικές εταιρείες της απευθείας μετόχου Eurobank με αποτέλεσμα να μην κατέχουν πλέον δικαιώματα ψήφου στην εταιρία Νίκας.

Νίκας: Εκτός μετοχικής σύνθεσης η PFHL
Η PFHL και οι θυγατρικές αυτής EFG EUROPEAN FINANCIAL GROUP LIMITED, EUROPEAN FINANCIAL GROUP EFG (LUXEMBOURG) SA, EFG CONSOLIDATED HOLDINGS SA και GPS GROWTH EQUITIES SA, έπαψαν να είναι μητρικές εταιρείες της απευθείας μετόχου Eurobank με αποτέλεσμα να μην κατέχουν πλέον δικαιώματα ψήφου στην εταιρία Νίκας

Η απευθείας μέτοχος Eurobank ξακολουθεί να κατέχει το ίδιο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο της Νίκας, δηλαδή ποσοστό 11,99%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v