Ευρωσύμβουλοι: Απέκτησε συμμετοχή στην S.I.L.K.

Η εισηγμένη «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι απέκτησε συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της «S.I.L.K. Capital Partners Α.Ε.Π.Ε.Υ».

Ευρωσύμβουλοι: Απέκτησε συμμετοχή στην S.I.L.K.
Η εισηγμένη «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι απέκτησε συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της «S.I.L.K. Capital Partners Α.Ε.Π.Ε.Υ».

Συγκεκριμένα η εισηγμένη συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρίας εισφέροντας 110.000 Ίδιες Μετοχές, τις οποίες απέκτησε και διακρατούσε για τον σκοπό αυτό, αποκτώντας ποσοστό 15% στην ως άνω εταιρία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v