Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Αστικά Ακίνητα: Ο Γ. Ποιμενίδης νέος CEO

Η «Alpha Αστικά Ακίνητα» ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, σε σημερινή του συνεδρίαση, εξέλεξε τον Γεώργιο Ποιμενίδη στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Alpha Αστικά Ακίνητα: Ο Γ. Ποιμενίδης νέος CEO
Η «Alpha Αστικά Ακίνητα» ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, σε σημερινή του συνεδρίαση, εξέλεξε τον Γεώργιο Ποιμενίδη στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, σε αντικατάσταση του κ. Αντωνίου Λεούση.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη ως άνω συνεδρίασή του, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Θ. Κορκόντζελος Πρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος
Μ. Αντωνίου Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος
Γ. Ποιμενίδης Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος
Κ. Δορκοφίκης Μέλος - Μη εκτελεστικό μέλος
Γ. Κρέπης Μέλος - Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Α. Δεσποτόπουλος Μέλος - Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Α. Συρράκος Μέλος - Μη εκτελεστικό μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v