Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κυριακούλης: Ανακοινώθηκε το deal με Dogus

Απόλυτη επιβεβαίωση του euro2day.gr, τόσο στην μετασυνεδριακή χρηματιστηριακή στήλη της 9ης και 10ης Ιανουαρίου όσο και της στήλης “Χαμαιλέων” της 10ης Ιανουαρίου, που αναφερόντουσαν σε σημαντικό deal με την Τουρκική Dogus.

Κυριακούλης: Ανακοινώθηκε το deal με Dogus
Απόλυτη επιβεβαίωση του euro2day.gr, τόσο στην μετασυνεδριακή χρηματιστηριακή στήλη της 9ης και 10ης Ιανουαρίου όσο και της στήλης “Χαμαιλέων” της 10ης Ιανουαρίου, που αναφερόντουσαν σε σημαντικό deal με την Τουρκική Dogus.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης, ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας του Ομίλου ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ «Κ & G ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Α.Ε.» με εισφορά σε είδος ποσού 7.832.600 ευρώ και συγκεκριμένα με την εισφορά των μετοχών που κατείχε η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» σε διάφορες εταιρείες εκμετάλλευσης μαρινών και συγκεκριμένα στις:

α. ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ Α.Ε. όπου κατείχε ποσοστό 50,58%, ήτοι 945.400 μετοχές,
 β. ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε. όπου κατείχε ποσοστό 26,64%, ήτοι 1.079.000 μετοχές και
γ. ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ Α.Ε. όπου κατείχε ποσοστό 22,92%, ήτοι 1.084.648 μετοχές με αποτέλεσμα η εισηγμένη να αποκτήσει ποσοστό 98,85% (από 60%) στην «K. & G. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Α.Ε.».

Στη συνέχεια, μετεβίβασε την 31.12.2012 προς την Ολλανδική εταιρεία «D - MARINE INVESTMENTS HOLDING BV» (θυγατρική του ομίλου Dogus) 4.091.526 ονομαστικές μετοχές της «Κ & G ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Α.Ε.» αντί τιμήματος 6.068.500 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η εισηγμένη αναφέρεται στην εν εξελίξει συνεργασία με τον Όμιλο διεθνών δραστηριοτήτων DOGUS, που αναμένεται και μελλοντικά να έχει θετικά αποτελέσματα, ενώ η θετική επίδραση (μετά φόρων) των προαναφερόμενων κινήσεων στα ατομικά και ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης 2012 εκτιμάται σε ποσό 1,7 εκατ.€.

Αναλυτικά όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κυριακούλη:

Ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας του Ομίλου ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ «Κ & G ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Α.Ε.» με εισφορά σε είδος ποσού 7.832.600 ευρώ και συγκεκριμένα με την εισφορά των μετοχών που κατείχε η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» σε διάφορες εταιρείες εκμετάλλευσης μαρινών και συγκεκριμένα στις:

α. ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ Α.Ε. όπου κατείχε ποσοστό 50,58%, ήτοι 945.400 μετοχές,
β. ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε. όπου κατείχε ποσοστό 26,64%, ήτοι 1.079.000 μετοχές και
γ. ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ Α.Ε. όπου κατείχε ποσοστό 22,92%, ήτοι 1.084.648 μετοχές.

Κατόπιν τούτων η «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» απέκτησε στην «K. & G. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Α.Ε.» ποσοστό 98,85%.

Στη συνέχεια, στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του Ομίλου και κατόπιν διαπραγματεύσεων, η «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» μετεβίβασε την 31.12.2012 προς την Ολλανδική εταιρεία «D MARINE INVESTMENTS HOLDING BV» 4.091.526 ονομαστικές μετοχές της θυγατρικής της εταιρείας «Κ & G ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Α.Ε.» αντί τιμήματος 6.068.500 ευρώ.

Το πρώτο στάδιο των σχετικών συμφωνιών ολοκληρώθηκε την 8.1.2013 και ήδη ευρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες ολοκληρώσεως των συμφωνιών αυτών.

Όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αυτές η εταιρεία θα προβεί σε νέες ανακοινώσεις.

Η εταιρεία «D MARINE INVESTMENTS HOLDING BV» ανήκει στον Όμιλο διεθνών δραστηριοτήτων DOGUS, ο οποίος δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στο τομέα της διαχείρισης τουριστικών λιμένων και η εν εξελίξει συνεργασία με τον Όμιλο ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ στον τομέα αυτό αναμένεται μελλοντικά να έχει θετικά αποτελέσματα.

Η θετική επίδραση (μετά φόρων) των προαναφερόμενων κινήσεων στα ατομικά και ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης 2012 εκτιμάται σε ποσό 1,7 εκ.€.

Θανάσης Σταυρόπουλος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v